zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

PROJEKT EFRR

Realizacja projektu

Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej o numerze WND-RPLD.07.04.01-10-0006/16 przebiega zgodnie z planem.

  

w czasie remontu  

po remoncie  

Pomieszczenie 10: pracownia obróbki ręcznej i maszynowej metali

  

Pomieszczenie 12: pracownia elektrotechniki i elektroniki

  

Pomieszczenie 13: wc męskie

  

Pomieszczenie 16: spawalnia

  

Pomieszczenie 18: pracownia przepisów ruchu drogowego

  

Pomieszczenie 24: szatnia męska

  

Budynek warsztatów  

Korytarz


  

Pokój nauczycielski


  

Pomieszczenie 12: sala elektroniki i elektrotechniki