zaloguj się   
SmodCMS

PROJEKT EFRR

Realizacja projektu

Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej o numerze WND-RPLD.07.04.01-10-0006/16 przebiega zgodnie z planem.

w czasie remontupo remoncie