RSS
A A A
SmodBIP

bip - Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Witamy w naszym biuletynie informacji publicznej.

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Zwolińskiego 46

Aktualności

informacja

10.06.2022

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, dotyczy: usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21
  identyfikator postępowania: b00d3230-1cc2-4317-ba2a-97e0e2b4a6fe

informacja

10.05.2022

Bilans budżetowy za rok 2021

informacja

09.11.2021

  Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej

informacja

08.11.2021

  Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej

informacja

05.11.2021

Informacja

05.01.2021

  Zawiadomienie o wyniku postępowania na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdu w ramach programu Programu Erasmus+

informacja

01.10.2019

  Zawiadomienie o wyniku postępowania na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach programu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szklenia zawodowe - akcja 1 w Erateini 330 58, Grecja

informacja

18.09.2019

Protokół otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówieni publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ramach projektu

 • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17

realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

14.08.2019

Protokół otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówieni publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na remont i adaptacje pomieszczeń w ramach projektów:

 • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

30.07.2019

Protokół otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówieni publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na remont i adaptacje pomieszczeń w ramach projektów:

 • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

24.05.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów:

 • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

24.05.2019

Zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów:

 • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

22.05.2019

Wyniki postępowania przetargowego na: dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów:

 • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17
realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

22.05.2019

Protokół otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu na dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu multimedialnego w ramach 3 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

czytaj

informacja

15.05.2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania na usługę społeczną "ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU POWER

czytaj1

czytaj2

informacja

09.05.2019

Protokół otwarcia ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę nowej odzieży roboczej/ochronnej oraz obuwia w ramach 3 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

czytaj

informacja (korekta)

08.05.2019

Korekta dokumentów:

bilans (korekta) - czytaj pdf

informacja dodatkowa (korekta) - czytaj pdf

rachunek zysków i strat (korekta) - czytaj pdf

informacja

08.05.2019

bilans - czytaj pdf

informacja dodatkowa - czytaj pdf

rachunek zysków i strat - czytaj pdf

zestwienie zmian fundusz jednostki - czytaj pdf

informacja

07.05.2019

W dniu 15 maja 2019 o godzinie 15:30 w sali gimnastycznej odbędzie się ostatni termin szkolenia z zakresu BHP. Obecność wszystkich osób biorących udział w stażach i praktykach zawodowych, które nie były na szkoleniu w dniu 29.04.2019, obowiązkowa.

informacja

23.04.2019

Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie nowych podręczników/książek/zeszytów ćwiczeń w ramach projektów:

 • Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
 • Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
 • Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3.

zawiadomienie

protokół

informacja

17.04.2019

Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 „Akademia umiejętności” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

17.04.2019

Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 „Pracuj w branży HoReCa” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

15.04.2019

Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów art. 138o ustawy Pzp na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 „Pracuj w branży HoReCa” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

15.04.2019

Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów art. 138o ustawy Pzp na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 „Akademia umiejętności” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

08.04.2019

Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 „Motoryzacja moja pasja” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

06.04.2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów art. 138o ustawy Pzp na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0038/17

„Motoryzacja moja pasja”

realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

czytaj

informacja

11.03.2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wybór oferty dotyczył przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektów:

 • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

czytaj

informacja

07.03.2019

Zawiadomienie o wyniku oceny ofert w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektów:

 • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

czytaj

informacja

17.11.2017

Zawiadomienie o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia na zakup i dostarczenia nowych podręczników/książek/zeszytów ćwiczeń w ramach projektów:

• Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16
• Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16
• Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16
• Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16

realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe - czytaj

informacja

14.12.2016

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 4 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe - czytaj

informacja

11.12.2016

Informacja dla Wykonawców w odpowiedzi na pismo Wykonawcy dotyczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 4 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe - czytaj

informacja

09.12.2016

Informacja dla Wykonawców w odpowiedzi na pismo Wykonawcy dotyczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nna: dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 4 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe - czytaj

zapytanie ofertowe

29.11.2016

Nowe zamówenie publiczne: zakup i dostarczenie nowych książek 

informacja

14.11.2016

Informacja dla Wykonawców dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 "Krok do kariery w branży samochodowej" realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe - czytaj

informacja

11.11.2016

Przedłużony zostaje termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok do kariery w branży samochodowej” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe do dnia 17 listopada 2016 r.godz. 10.00 Informacja została umieszczona w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o numerze 341509-2016 z dnia 10.11.2016.

informacja

10.11.2016
Zawiadamienie, o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 ?Staże i praktyki w zawodach przyszłości"

1. Ogłoszenie

2. Protokół

informacja

04.11.2016

W dniu 03 listopada 2016 r. wpłynęło do Zamawiającego: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej pytanie dotyczące zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 „Poznaj zawód podczas stażu i praktyk” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe. - czytaj odpowiedź

Rok 2016/2017

28.10.2016

Zapraszamy do działu przetargi i zapytania ofertowe.

Zawiadominie

24.09.2014

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawę nowych podręczników/książek w ramach projektów Szkoła dla rynku pracy i Dobry zawód to skarb realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

05.08.2014

Zawiadomienie o wyniku postępowania projektu z dziedziny Edukacja Ekologiczna dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: Ekopracownia – marzenie uczniów Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej - czytaj

Zawiadominie

28.05.2014

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu "Kompetencje dla przyszłości" realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

27.02.2014

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakup i dostawę nowych podręczników/książek w ramach projektów Kompetencje dla przyszłości i Dobry zawód to skarb realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

14.11.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wybranej w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu sportowego zgodnie z wykazem w ramach projektu: „Dobry zawód to skarb” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im.Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

13.11.2013

Zawiadomienie, o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: dostawę mebli w ramach projektów: „Dobry zawód to skarb” oraz „ Kompetencje dla przyszłości” realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

23.09.2013

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę nowych podręczników/książek w ramach projektów Dobry zawód to skarb i Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

16.06.2013

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

22.05.2013

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

16.05.2013

Treść zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

16.05.2013

Treść zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

02.05.2013

Zamawiający: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej I Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: dostawę i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego czytaj

Zawiadomienie

25.04.2013

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej I Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: świadczenie transportowych związanych z przewozem uczniów i ich opiekunów na zajęcia wyjazdowe w zakładach pracy oraz staż zawodowy w ramach projektu Dobry zawód to skarb - czytaj

Zawiadomienie

23.04.2013

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: dostawę i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

21.04.2013

Odpowiedź Zamawiającego na pytania z dnia 19.04.2013 do treści SIWZ dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów „Dobry zawód to skarb” oraz „Kompetencje dla przyszłości” realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

19.04.2013

Treść zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów „Dobry zawód to skarb” oraz „Kompetencje dla przyszłości” realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

16.04.2013

Treść zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów „Dobry zawód to skarb” oraz „Kompetencje dla przyszłości” realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

12.04.2013

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

05.04.2013

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących prowadzenie zajęć sportowych oraz kursów praktycznych dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

07.03.2013

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawę nowych podręczników/książek i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

24.02.2013

Treść zapytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: realizację usług związanych z zakupem i dostawą nowych podręczników/książek i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

20.02.2013

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej I Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów i ich opiekunów na wycieczki dydaktyczne oraz praktyki zawodowe w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości - czytaj

Zawiadomienie

07.02.2013

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów i ich opiekunów na wycieczki dydaktyczne oraz praktyki zawodowe w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Zawiadomienie

21.01.2013

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu "Kompetencje dla przyszłości" realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj 
 

Zawiadomienie

28.12.2012

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację usług zarządzania i obsługi projektu Kompetencje dla przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu WND-POKL.09.02.00-10-094/11 - czytaj 
 

Zawiadomienie

21.12.2012

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację usług zarządzania i obsługi projektu Kompetencje dla przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu WND-POKL.09.02.00-10-094/11 - czytaj 
 

Zawiadomienie

17.12.2012

Treść zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na realizację usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu "Kompetencje dla przyszłości" realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj 

Zawiadomienie

15.09.2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektu "Zyskaj więcej w szkole zawodowej" - czytaj 

Zawiadomienie

07.09.2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę nowych podręczników/książek w ramach projektu "Zyskaj więcej w szkole zawodowej" - czytaj 

Zawiadomienie

30.12.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla grupy podczas staży zagranicznych w Dessau w ramach projektu „Mechatronik - zawód przyszłości” - czytaj  

Zawiadomienie

27.09.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (zakup) podręczników/książek w ramach projektu „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” - czytaj  

Zawiadomienie

14.09.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wspólny Słownik Zamówie: (CPV): 80.20.00.00-6 - Usługi szkolnictwa średniego - czytaj  

Zawiadomienie

14.09.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wspólny Słownik Zamówie: (CPV): 80.20.00.00-6 - Usługi szkolnictwa średniego - czytaj  

Zawiadomienie

07.09.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wspólny Słownik Zamówie: (CPV): 80.20.00.00-6 - Usługi szkolnictwa średniego - czytaj  

Zawiadomienie

07.09.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wspólny Słownik Zamówie: (CPV): 80.20.00.00-6 - Usługi szkolnictwa średniego - czytaj  

Zawiadomienie

02.09.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego usługi w zakresie transportu drogowego uczniów na zajęcia zawodowe, wycieczki, oraz staże zagraniczne w ramach projektu "Mechatronik zawód przyszłości" - czytaj  

Zawiadomienie

13.07.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją i umożliwieniem pracy w sieci, sprzętu multimedialnego, wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik - czytaj  

Zawiadomienie

05.05.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi w zakresie transportu drogowego - czytaj
 

Zawiadomienie

22.04.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzieleniu zamowienia na wybór zespołu zarządzającego projektem "Mechatronik zawód przyszłości" - czytaj Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 18.12.2009
Podpisał: Krzysztof Gruchała
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 304 385