zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Ekologia w ZSCEZiU

EKOLOGIA W NASZEJ SZKOLE

AKTUALNOŚCI

[22.03.2016]

Flora i fauna Polski 2015/2016

W tym roku szkolnym na konkurs wpłynęło 96 prac plastycznych wykonanych przez naszych uczniów. Niektórzy oddali kilka prac przedstawiających różne gatunki chronione w Polsce. Wśród tematyki pojawiły się głównie zwierzęta: wilk, łoś, bóbr, żubr, niedźwiedź, świstak, oraz ptactwo : orzeł, dudek, bocian, sowa, itp. Jak zwykle wiele rysunków pokazywało znane nam wiewiórki, łabędzie, przebiśniegi, lilie wodne oraz inne organizmy żywe.

Z wybranych technik wykonania dominowały kredki czy flamastry, ale nie zabrakło szkiców ołówkiem, wyklejanki czy malowania farbami. Wyróżnienia w tym roku otrzymali uczniowie klasy I TŻiUG:

 1. Banasiak Karolina
 2. Banaszkiewicz Agata,
 3. Grala Kinga,
 4. Jaśkiewicz Mateusz,
 5. Koper Karolina,
 6. Kwaśniewska Małgorzata,
 7. Matysiak Justyna,
 8. Różańska Małgorzata.

Pozostali uczestnicy konkursu to: 

 • Andżelika Tamoń I TŻiUG,
 • Lidia Krzemińska I TŻiUG,
 • Patrycja Ganc I TŻiUG,
 • Weronika Wieteska I TŻiUG,
 • Adrian Gruchała I TŻiUG,
 • Magdalena Solarek I TŻiUG,
 • Sebastian Męcina I TŻiUG,
 • Damian Rzeźnicki I TŻiUG,
 • Dawid Górzyński I TŻiUG,
 • Magdalena Ciurko I TŻiUG,
 • Krystian Cieślak I TŻiUG,
 • Bartłomiej Drewniak I TŻiUG,
 • Karolina Stańczak II TŻiUG,
 • Klaudia Adamczyk II TŻiUG,
 • Sylwia Adamczyk II TŻiUG,
 • Marta Kawczyńska II TŻiUG,
 • Emilia Kryczka II TŻiUG,
 • Klaudia Ciupa II TŻiUg,
 • Angelika Ornafa II TŻiUG,
 • Marcin Wach I TPS,
 • Natalia Sitarek II LO,
 • Sylwia Kaczmarek II LO,
 • Weronika Bronowska IILO,
 • Agnieszka Rusinowska II LO,
 • Milena Szewczyk II LO,
 • Piotr Majcher IILO,
 • Dominik Lesiak IILO,
 • Angelika Bonecka IIILO,

Dziękujemy za udział i zapraszamy znów za rok !

18 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie zadania z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia”, nazwa zadania: „Ekopracownia – marzenie uczniów zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej”.

Akcja „Slampoland” czyli selektywna zbiórka odpadów - podsumowanie

Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach 9 czerwca 2015 roku dwie grupy uczniów, z klasy I TPS i klasy II TBI, zwiedziły zakład zajmujący się oczyszczaniem ścieków wyprodukowanych przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej i okolic oraz dbający o czystość wód w naszym rejonie. Mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami pracy i zarządzania w zakładzie tego typu podczas spaceru po ekologicznej ścieżce dydaktycznej „Eko-Filtrem do Rawki”. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wycieczki i do zwiedzania oczyszczalni w przyszłości.

Wycieczka do ZPO Pukinin 9 czerwca 2015 roku dwie grupy uczniów, z klasy I TPS i klasy II TBI, zwiedziły zakład zajmujący się składowaniem i sortowaniem odpadów (w tym niebezpiecznego azbestu) „wytworzonych” przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej i okolic, a tym samym dbający o czystość w naszym rejonie. Dowiedzieli się w jaki sposób można łatwo i bezpłatnie pozbyć się wszystkich niepotrzebnych rzeczy z naszych domów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Uczniowie mieli też możliwość przespacerowania się po ekologicznej ścieżce „Ogród Dydaktyczny”, zagrania w „koło fortuny” i wygrania zgniatarek do butelek plastikowych i puszek po napojach. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wycieczki i do zwiedzania składowiska odpadów w przyszłości.

Konkurs fotograficzny "Przyroda ziemi rawskiej" Dnia 22 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu fotograficznego „Przyroda ziemi rawskiej”.

Celem konkursu było:

 • ukazanie piękna i bogactwa przyrodniczego miejsca swojego zamieszkania,
 • uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży,
 • promocja powiatu rawskiego poprzez fotografię przyrodniczą.

Konkurs rozgrywany był w czterech kategoriach wiekowych i adresowany do członków szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody.

W konkursie wzięło udział 105 uczniów z 17 szkół w powiecie rawskim, w tym: 54 uczniów ze szkół podstawowych, 14 uczniów z gimnazjów, 37 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Walewska i Magdalena Stolarek – pracownice Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przyznało następujące miejsca:

Kategoria IV – szkoły ponadgimnazjalne:

 • II miejsce: Sylwia Matysiak – ZS – CEZiU w Rawie Mazowieckiej.
 • Wyróżnienie: Edyta Polna – ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej.

Częstym problemem uczniów jest zrozumienie teoretycznych informacji oraz znalezienia dla nich zastosowania w praktyce. Przeprowadzenie zajęć o tematyce gleboznawczej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych do ćwiczeń terenowych, było przyjmowane przez uczniów z dużym zainteresowaniem i powodowało ich duże zaangażowanie.

Uczniowie badali glebę w okolicach szkoły wykorzystując zestaw do badania gleb firmy Jangar. Pierwszym etapem zajęć było pobranie próbek glebowych, wcześniej ustalono miejsce i okoliczność pobierania prób glebowych (z pominięciem miejsc sztucznie nawożonych, o naruszonej strukturze - np. wcześniejsze prace budowlane przy użyciu koparki oraz po bardzo obfitych deszczach).

Za pomocą metalowej łopatki o ostrym zakończeniu usunięto wierzchnią warstwę gleby wraz z roślinnością aby pobrać próbki, które umieszczono w pojemnikach i opisano podając informacje o dokładnym miejscu, dacie i godzinie poboru.

Tak zabezpieczone próbki glebowe były podstawą ciekawych badań w pracowni, gdzie na początku uczniowie obejrzeli skalę kolorymetryczną i wyciągnęli wnioski.

Po omówieniu teoretycznych informacji na temat pH, każda z grup przystąpiła do badań wcześniej pobranych przez siebie, wysuszonych w przewiewnym miejscu próbek gleby wsypano je do fiolek na wysokość około 1 cm. Następnie, każda grupa wlała do fiolek płyn wskaźnikowy w takiej ilości, by przykrył wsypaną glebę. Uczniowie obserwowali zmianę barwy roztworu w fiolce. Po dwóch minutach każda grupa przykładała do przechylonej fiolki skalę kolorymetryczną w celu odczytania wyniku.

Wynik doświadczenia był punktem wyjścia do dyskusji na temat wpływu pH na rodzaj roślinności.

Kolejne badanie polegało na przeprowadzeniu analizy granulometrycznej gleby z wykorzystaniem sit glebowych - każda grupa:

 • oddzieliła poszczególne frakcje;
 • zważyła je (do tego ćwiczenia bardzo pomocne okazała się precyzyjna, profesjonalna waga elektroniczna
 • obliczyła procentowy skład frakcji w glebie.

Wymienione badania pomogły ustalić uczniom skład i typ badanej gleby.

Dzięki zajęciom popartym badaniami gleby uczniowie szybciej zapamiętają i lepiej zrozumieją czym jest pH gleby. Pomoże im to zauważać różnorodne zależności występujące w środowisku przyrodniczym oraz ich wpływ na życie na Ziemi.

Zajęcia terenowe z laboratorium przenośnym pozwalają na to, by uczniom zainteresowanym ekologią, a za ich pośrednictwem pozostałym uczniom w szkole, pokazać w jaki sposób obecnie można sprawdzać parametry środowiska naturalnego w sposób nowoczesny, bezpieczny i stosunkowo szybki. Badanie odczynu wody w rzece lub zalewie, jej przewodnictwa i zawartości tlenu w wodzie można wykonać bezpośrednio za pomocą miernika HQ40D z elektrodą pH i czujnikami pomiarowymi umieszczanymi bezpośrednio w wodzie. Po pobraniu próbek wody na miejscu można zbadać wiele parametrów z pomocą spektrofotometru DREL 2800 (np. fosforany, zawiesina) lub mętnościomierza 2100P. Próbki wody można też zabrać do szkolnej pracowni i wykonać tam dokładniejsze analizy, wymagające np. użycia termostatu LT-200, oraz porównania ich z wynikami badań dla wody z kranu, wody mineralnej czy ścieków wstępnie oczyszczonych. Badania zawartości gazów toksycznych, za pomocą monitora wielogazowego VRAE model PGM-7840 i pompy LP-120 z rurkami do analizy gazów,pozwalają stwierdzić ich nieobecność w terenie i porównać ze wskazaniami mierników, gdy za pomocą spalanego pod wyciągiem papierosa lub analizy ścieków,gazy toksyczne pojawiają się w stężeniach niebezpiecznych dla człowieka, co nawet uruchamia alarmy zainstalowane w miernikach.

W ostatnich latach obserwujemy coraz większe oznaki kryzysu energetycznego na świecie. Rosną ceny paliw co prowadzi do wzrostu kosztów produkcji, transportu - kosztów utrzymania. Wg pesymistycznych prognoz kurczą się zasoby podstawowych surowców energetycznych, dlatego konieczne stało się poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Celem strategicznym Polski oraz zobowiązaniem podjętym wobec Unii europejskiej jest ograniczenie do 2020 roku o 20% emisji tlenku węgla (IV)( pochodzącego głównie ze spalania węgla) oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 15%. Za odnawialne źródła energii są uważane: wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, woda, biomasa.

Grupa uczniowie naszej szkoły na zajęciach pozalekcyjnych, które odbyły się 1 czerwca 2015 roku została zapoznana z niekonwencjonalnymi sposobami pozyskiwania energii. Lekcja ta mogła zostać przeprowadzona dzięki zestawowi plansz oraz modeli „Energie odnawialne”.

Przeprowadzając ćwiczenia młodzież dowiedziała się na czym polega produkcja energii, wykorzystująca siłę wiatru oraz potęgę Słońca i wody. Wiedza z doświadczeń została uzupełniona o informacje zawarte na 26 planszach OŹE. Uczniowie przy pomocy zbudowanych przez siebie modeli przeprowadzili szereg ćwiczeń:

Wykorzystanie ogniwa fotowoltaicznego do:

 • uruchomienia silnika,
 • zasilania diod LED,
 • produkcji wodoru.

Pozyskiwanie energii elektrycznej z siły wiatru i wykorzystanie jej do:

 • produkcji wodoru,
 • zasilania diod
 • LED.

Po części doświadczalnej uczniowie sporządzili tabelę, w której umieścili „plusy” i „minusy” alternatywnych źródeł energii. Zaproponowali działania zmierzające do rozpowszechnienia wykorzystania energii odnawialnej. Wskazali przykłady alternatywnych źródeł energii w naszym regionie:

 • Energia wiatru – turbiny wiatrowe,
 • Energia Słońca – ogniwa fotowoltaiczne,
 • Energia wnętrza Ziemi – geotermia,
 • Biomasa.

OŹE to niewyczerpywalne źródła i do nich należy przyszłość.

Aby upamiętnić w naszej szkole Światowy Dzień Ochrony Środowiska, obchodzony 5 czerwca, nadana została audycja przez radiowęzeł.

Przybliżyła ona tematykę związaną z ochroną środowiska.

Audycja miała na celu podnieść świadomość ekologiczną uczniów i nauczycieli ZS-CEZiU. Pozwoliła zastanowić się co każdy z nas może zrobić dla poprawy jakości życia, aby funkcjonować w zgodzie z naturą. Każdy ze słuchaczy otrzymał prosty przepis na to - co zrobić, by nasza planeta pozostała piękna:

 1. Zmniejszyć produkcję odpadów.
 2. Zmniejszyć zużycie energii.
 3. Oszczędzać wodę.
 4. Zmniejszyć natężenie ruchu drogowego.
 5. Dbać o zieleń .

W bieżącym roku szkolnym z ekopracowni korzystali głównie nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody celem realizacji obowiązującej podstawy programowej. Nowoczesne wyposażenie pracowni w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne pomogło nauczycielom w sposób atrakcyjny przeprowadzić zajęcia.

Z zasobów ekopracowni korzystali również nauczyciele- wychowawcy, którzy omawiali na godzinach wychowawczych tematy z ekologii. Edukacją ekologiczną na godzinach wychowawczych objęto 889 uczniów. W każdej klasie liceum, technikum, czy szkoły zawodowej przeprowadzono 1,2,3 lub nawet 4 lekcje spośród:

 1. Człowiek i środowisko, wrogowie czy przyjaciele? Świadoma gospodarka odpadami.
 2. Zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie i jedzenie.
 3. Od czego zależy nasze zdrowie?
 4. Odnawialne źródła energii - rodzaje i wykorzystanie.

W pracowni odbywały się również zajęcia pozalekcyjne, które miały na celu przygotowanie uczniów do konkursów, akcji ekologicznych. W sali tej także miały miejsce szkoleniowe posiedzenia zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Finał VIII Szkolnego Konkursu Ekologicznego - czytaj relację

VIII edycja Szkolnego Konkursu Ekologicznego - czytaj więcej

Zdjęcia z eliminacji do konkursu:

[22.04.2015]

W roku szkolnym 2014/2015 z okazji „Dnia Ziemi”, obchodzonego na całym świecie 22 kwietnia, uczniowie klasy II TBI przygotowali spektakl ekologiczny – pokaz mody, strojów przygotowanych z odpadów.

Po pokazie płyty CD, baterie, z których wykonano elementy garderoby przekazane zostały do pojemników, w których zbierane są elektrośmieci w ramach akcji „Stań po zielonej stronie mocy” , zorganizowanej przez SlamPoland

[25.03.2015]

W dniu 25.03. 2015r. w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie przepisu na ekopotrawę, zorganizowany w ramach realizacji projektu ekologicznego „Moja wymarzona ekopracownia”, współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Celem konkursu było wykorzystanie przez uczniów wiedzy na temat właściwego odżywiania, promowanie zachowań prozdrowotnych, wspieranie prawidłowych nawyków żywieniowych, zwrócenie uwagi na zasady zdrowego żywienia w życiu codziennym.

Na konkurs wpłynęło 81 przepisów. Prace konkursowe oceniła 5 osobowa Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, uczniów, której przewodniczył Dyrektor Szkoły.

Do finału weszło 18 przepisów na „ekopotrawę”, z nich wybrano 4 najlepsze.

Konradowi, Piotrowi, Adrianowi, Michałowi gratulujemy.

[24.03.2015]

Dnia 24 marca 2015 roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wysłuchali audycji pt. „Woda-najniezwyklejsza substancja świata”, nadanej z okazji Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca.

[20.03.2015]

WYNIKI KONKURSU "FAUNA I FLORA POLSKI" - czytaj oraz galeria prac konkursowych .

[22.02.2015]

Informacja o „ekopracowni”przekazana rodzicom uczniów na zebraniu semestralnym 22.02.2015r.

W naszej szkole edukacja ekologiczna uczniów odbywa się w nowoczesnej pracowni, która została utworzona przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wartość ogólna zadania: 38 376 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: 35 056 zł

Wkład własny (środki Rady Rodziców): 3 320 zł

[12.01.2015]

Dnia 12.01.2015 r. w naszej szkole odbył się etap podstawowy XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wzięło w nim udział 27 uczniów z liceum i technikum. Uczestnicy przez 60 minut rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Spośród wszystkich uczestników najwyższą liczbę punktów – 30 (60%) zdobyła uczennica klasy II TŻiUG .

[24.01.2015]

Podsumowanie I semestr 2014/2015 akcji zbiórki odpadów „Stań po zielonej stronie mocy” z firmą „SlamPoland” - czytaj

[17.12.2014]

W dniu 17 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej został rozstrzygnięty konkurs "EKOOZDOBA ŚWIĄTECZNA", zorganizowany w ramach realizacji projektu ekologicznego „Moja wymarzona ekopracownia” współfinansowanego z funduszy WFOŚ i GW w Łodzi.

Prace konkursowe oceniła 6 osobowa komisja składająca się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej i uczniów, której przewodniczył Dyrektor Szkoły.

Komisja wyłoniła po 2 prace na miejsca:

 • I miejsce – choinka z pestek, stroik gazet i szyszek;
 • II miejsce – choinka z szyszek, bombka z ostrużyn;
 • III miejsce – choinka z makaronu, bombka z kaszy gryczanej.

Prace zwracały uwagę z powodu pomysłowości i staranności wykonania.

Gratulujemy zwycięstwa!

Wszystkie prace konkursowe do obejrzenia w galerii -  

[31.11.2014]

Dnia 31.10.2014 roku uczniowie naszej szkoły udali się do Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach oraz Stacji Uzdatniania Wody „Kolejowa” w Rawie Mazowieckiej. Odbyli tam ciekawe lekcje ekologii. Podczas zwiedzania ścieżki edukacyjnej „Eko – Filtrem do Rawki” zobaczyli, jaka drogę muszą pokonać ścieki produkowane przez mieszkańców Rawy, aby stać się oczyszczoną wodą. W SUW „Kolejowa” młodzież została zapoznana ze schematem technologicznym stacji uzdatniania wody, dowiedziała się w jaki sposób miasto Rawa Mazowiecka zaopatrywane jest w wodę. Zajęcia w terenie bardzo podobały się naszym uczniom, chcieliby odbyć je raz jeszcze wiosną. 

[04.11.2014]

WIZYTA W LEŚNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM – LASY SPALSKO- ROGOWSKIE

(odbyta w ramach realizacji projektu

„Moja wymarzona ekopracownia”, współfinansowanego ze środków WFOŚ i GW w Łodzi)

Uczestnikami wizyty byli uczniowie liceum i technikum ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej (36 uczniów i uczennic).

Odbyły się zajęcia w terenie, podczas których uczestnicy podzieleni na grupy zajęli się:

Rozpoznawaniem drzew i krzewów iglastych (1,5 godz.) - uczestnicy otrzymali mapy terenowe z zaznaczonymi drzewami/krzewami (gatunki rodzime i obce) oraz klucze do ich oznaczania. Ich zadaniem było samodzielnie rozpoznać 8 gatunków. Następnie uczniowie (gr. 12 os.)wykonywali ćwiczenia badawcze, po czym przedstawili cechy charakterystyczne rozpoznanych gatunków.

Rozpoznawaniem drzew liściastych i krzewów liściastych (1,5 godz.) – uczestnicy (2 gr. po 12 os.) mieli za zadanie rozpoznać po 8 podstawowych gatunków drzew i krzewów spotykanych w Polsce, otrzymali mapy oraz klucze do oznaczania drzew liściastych. Samodzielnie odnajdywali wybrane drzewa i klasyfikują je co do gatunku. Następnie po zakończeniu prac terenowych omówili charakterystyczne cechy rozpoznawanych drzew.

Uczniowie pracowali w 3 grupach.

Uczestnicy odwiedzili też Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce. Jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. Położony jest w dawnym siedlisku leśnym i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium - ulubione miejsce wielu zwiedzających. 

[07.11.2014]

„Ekopracownia - marzenie uczniów Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej".

Dnia 6 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni, która została oddana do użytku 31 października 2014 roku. Utworzenie pracowni zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia". Razem z młodzieżą naszej szkoły, z otwarcia swoich wymarzonych ekopracowni, cieszyli się uczniowie w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Rawy Mazowieckiej, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w ZSO oraz w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych.  

Zespól Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w konkursie na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.

Nazwa zadania: „Ekopracownia – marzenie uczniów Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej”.

Wartość ogólna zadania: 38 376 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 35 056 zł

W ramach projektu utworzona została pracownia, w której dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym będzie możliwa wszechstronna edukacja ekologiczna uczniów.

Ze środków WFOŚiGW w Łodzi zakupiono:

 • Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacja ekologiczną – 5944 zł
 • Sprzęt komputerowy, fotograficzny, wizualizer – 9774 zł
 • Wyposażenie pracowni (stoły, krzesła, tablicę, szafy, gabloty ekspozycyjne i informacyjne, biurko nauczycielskie, rolety, stojaki i kosz na mapy ) – 19049 zł
 • Rośliny doniczkowe – 289 zł
 • W ramach udziału własnego zakupiono farby do malowania klasy, wykładzinę podłogową, lampy oświetleniowe oraz wykonano prace remontowe: malowanie ścian, ułożenie wykładziny, instalacja lamp oświetleniowych – 3320 zł.

Efekty ekologiczne będą osiągane poprzez:

 1. Realizację haseł z podstaw programowych przedmiotów przyrodniczych tj. biologia, chemia, geografia, fizyka oraz przyroda, jak również edukacje ekologiczną w ramach godzin wychowawczych z wykorzystaniem zasobów pracowni.
 2. Włączanie młodzieży w akcje ekologiczne:
  • „Sprzątanie Świata”,
  • „Stań po zielonej stronie mocy”- zbiórka elektro-śmieci
  • obchody Dnia Ziemi, Dnia Wody, Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 3. Organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej:
  • VII edycja Szkolnego Konkursu Ekologicznego,
  • konkurs plastyczny „Najpiękniejszy zakątek w mojej okolicy”,
  • konkurs plastyczno – fotograficzny „Fauna i flora Polski”,
  • konkurs na „ekopotrawę”,
  • konkurs na „ekoozdobę” z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych:
  • Bioróżnorodność systemów leśnych- warsztaty terenowe w lasach,
  • Wycieczka dydaktyczna na wysypisko śmieci, do oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody,
  • Odnawialne źródła energii – warsztaty terenowe,
  • Badanie gleby, wody, powietrza w mieście i okolicy

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

[21.10.2014]

Dnia 21 października 2014 roku grupa uczniów naszej szkoły zapoznała się ze sposobem składowania lub przetwarzania odpadów z naszego rejonu w Zakładzie ZGO Pukinin, który zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku jest w Regionie III Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK, posiadającą instalację do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz składowiska odpadów. Na składowisku odpadów niebezpiecznych unieszkodliwiane są wyroby azbestowe.

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka prowadzi działalność obejmującą gospodarkę odpadami (Zakład ZGO Pukinin) oraz działalność o charakterze sportowo – rekreacyjnym (AQUARIUM Centrum Fit Rawa).

Efektem naszej obecności w Zakładzie ZGO Pukinin jest materiał, z którym chcielibyśmy zapoznać wszystkich uczniów naszej szkoły, a za ich pośrednictwem całe rodziny z naszego rejonu, bo sortowanie odpadów i racjonalne ich zagospodarowanie wydaje się być jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed nami w najbliższej przyszłości. Okazuje się bowiem, że nadal nasze społeczeństwo nie potrafi prawidłowo segregować odpadów, a to powoduje, że poziom recyklingu w naszym kraju jest nadal bardzo niezadawalający i może m.in. skutkować karami w najbliższej przyszłości.

Zachęcamy więc do szczegółowej analizy schematu i opisu ciągu technologicznego zagospodarowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin oraz obejrzenia zdjęć, które powinny wzbudzić w nas refleksję i zmusić do wyciagnięcia wniosków. Segregowanie odpadów jest koniecznością i musimy to umieć, by nasza okolica wyglądała jeszcze piękniej, niż dzisiaj!

Ciąg technologiczny zagospodarowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin

Po przywiezieniu i zaewidencjonowaniu odpadów, m.in. poprzez okazanie wagowemu karty przekazania, odpady są kierowane na halę sortowni, bądź bezpośrednio na kwaterę składowania odpadów (w zależności od ich rodzaju i składu).

Odpady przekazane do sortowni chwytakiem są wsypywane do rozdrabniacza, który dokonuje rozdrobnienia frakcji odpadów, zaś za pomocą separatora magnetycznego wydzielane są z odpadów metale. Odpady wydzielone z separatora są automatycznie wrzucane do kontenera, a następnie wywożone samochodem do boksów magazynowych zlokalizowanych na terenie placu technologicznego. Następnie taśmociągiem pozostały odpad zostaje przekierowany do sita. Po przesianiu na sicie powstają dwie frakcje: nadsitowa – powyżej 100 mm i podsitowa – poniżej 100 mm. Frakcja nadsitowa z sita kierowana jest na taśmę sortowniczą. Tu pracownicy ZGO wydzielają do pojemników surowce wtórne, tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne itp. Czy na zdjęciach wyglądają one tak samo, jak wysortowane przez nas w domu? Czy można oczekiwać takich samych rezultatów ich recyklingu?

Pozostałe odpady z frakcji nadsitowej, już bez surowców wtórnych, są taśmociągiem przekazywane do prasy, gdzie pod naciskiem 560kN jest zmniejszana ich objętość. Odpady są następnie transportowane za pomocą ładowarki na plac magazynowy. Odpady te zostaną zagospodarowane na terenie Zakładu, bądź przekazane do odzysku, np. na paliwo alternatywne. Odpady z frakcji podsitowej, zawierające w swoim składzie odpady „bio”, taśmociągiem są transportowane na zewnątrz hali technologicznej sortowni i wsypywane do kontenera. Samochody wywożą kontenery z frakcją podsitową na plac kompostowy. Odpady po przekompostowaniu oraz pozostałe frakcje odpadów, które nie nadają się do odzysku z instalacji MBP, przewożone są na kwaterę składowiska. Na składowisku odpady są poddawane unieszkodliwieniu z jednoczesnym zagęszczeniem odpadów przez kilkukrotny przejazd kompaktorem. Po uzyskaniu odpowiedniej grubości zagęszczonych odpadów jej wierzchowina pokrywana jest warstwą izolacyjną. Niektóre odpady dostarczone do Zakładu są wykorzystywane do budowy dróg technologicznych, do budowy skarp, w tym obwałowań, i do kształtowania korony składowiska oraz wykonania okrywy rekultywacyjnej - .

[19.09.2014]

Młodzież z naszej szkoły z klas 1a, 3TBI, 2TBI, 2TM, 2TPS i 3 THH wzieła udział w akcji "Sprzątanie Świata". Pod opieką nauczycieli zebrano około 500 kg śmieci -

W dniu 27 maja 2014 roku w szkolnej sali gimnastycznej odbył się

FINAŁ VII edycji SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO.

Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień: recykling, zdrowa żywność, światowe zasoby wodne. Autorkami pytań były nauczycielki geografii i chemii: p. Maria Harde-Kowalska, p. Jolanta Łęczycka i p. Aleksandra Woszczyk. Uczniowie przygotowywali się w oparciu o materiały z Internetu, z podręczników, z pozycji książkowych o tematyce ekologicznej (znajdujących się w szkolnej bibliotece) oraz z czasopisma branżowego „Recykling”, które - wraz z wieloma cennymi informacjami z zakresu sortowania odpadów i recyklingu - zostało nam udostępnione przez Zakład Gospodarki Odpadami „Aguarium” Sp. z o.o., Zakład ZGO Pukinin. Prowadzenie konkursu zostało powierzone uczennicom i uczniom z klasy I LO i z klasy I TŻ.

W pierwszym etapie rozgrywki finałowej kolejne, 15-osobowe zespoły uczniów z poszczególnych klas, losowały numery pytań testowych, trzykrotnie udzielały na nie odpowiedzi i otrzymywały wylosowane nagrody, gdy odpowiedź była poprawna. Pytania były głośno odczytywane, przekazywane zawodnikom w formie drukowanej i publikowane na dużym ekranie za pomocą projektora, aby mogła z nimi zapoznać się również publiczność. Nagrodami, ufundowanymi przez Radę Rodziców, ofiarowanymi przez sponsorów lub przygotowanymi przez uczniów naszej szkoły, były słodycze (m.in. „krówki” od firmy OMC ENVAG Sp. z o.o., która „opiekuje” się naszymi detektorami gazów w pracowni chemicznej), zdrowa żywność (m.in. „drugie śniadanie” i naleśniki ze szpinakiem, przygotowane przez kucharzy z klasy III TKK pod opieką p. Ireny Purskiej oraz jabłka, jogurty, woda mineralna niegazowana), artykuły szkolne (m.in. bruliony, długopisy, przyrządy kreślarskie, aktówki, kalkulatory) i sadzonki kwiatów (uzyskane w zamian za ok. 80 zużytych plastikowych doniczek).

Do drugiej części finału zakwalifikowały się trzy zespoły uczniów: klasa III TM, klasa II LO i klasa I LO. Ich zadaniem było uporanie się z trzema zadaniami otwartymi o tematyce dotyczącej faktów i mitów na temat wody, zasad sortowania odpadów i recyklingu w wybranych krajach Unii Europejskiej i odniesienia tych zagadnień do polskiej rzeczywistości.

Ostatecznie lista laureatów przedstawia się następująco:

 1. I. Klasa III TM (11 pkt.) – wycieczka w roku szkolnym 2014/15
  • (D. Nogański, D. Fituch, P. Szczepański, P. Lesiak, K. Stańczak, B. Kowalski, K. Gos, A. Miniatorski, D. Jackowski, M. Trzciński, P. Pietrzyk, T. Stępowski, M. Wasilewski, M. Pietrzak, M. Latek)
 2. II. Klasa II LO (10 pkt.)
  • (A. Goździk, H. Poński, P. Wachowicz, M. Wodnicka, A. Kobacka, K. Walczyk, P. Zbróg, P. Janiak, K. Klemba, N. Dzika, A. Jasińska, D. Kubiak, M. Nowak, E. Topolska, M. Kwapisz)
 3. III. Klasa I LO (8 pkt.)
  • (B. Pieniążek, I. Petryniak, K. Dyr, M. Noga, K. Kozłowska, P. Brzezińska, J. Zygmuntowska, M. Piekarek, N. Banaszkiewicz, A. Nagórka, P. Chruścińska, K. Kubacka, A. Bonecka, P. Korbus, M. Ciszewska)
 4. IV. Klasa I TM
 5. V. Klasa I TŻ

Organizatorzy Szkolnego Konkursu Ekologicznego serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że po raz siódmy mogliśmy uczestniczyć w niestandardowej lekcji ekologii w naszej szkole - galeria zdjęć.

Uczestników konkursu zapraszamy do ponownej rywalizacji już za rok. Od dziś można rozpocząć przygotowania z następujących zagadnień:

a) odnawialne źródła energii,
b) bioróżnorodność,
c) zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza.

REGULAMIN VII edycji
SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej

 1.  Celem konkursu jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej uczniów i ich rodzin, zwłaszcza w zakresie racjonalnego wykorzystania odpadów i źródeł energii oraz minimalizacja ich negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego w miejscu swego zamieszkania.
 2. W konkursie mogą brać udział 15-osobowe zespoły uczniów klas Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, które w drodze eliminacji wyłonią spośród siebie trzyosobowe zespoły liderów, decydujących ostatecznie o odpowiedziach udzielanych podczas rozgrywki finałowej.
 3. Warunkiem uczestnictwa zespołu uczniów w Szkolnym Konkursie Ekologicznym jest udział w eliminacjach, które odbędą się w dniu 15 maja 2014 r. (Święto Polskiej Niezapominajki) i polegać będą na rozwiązywaniu testów o tematyce ekologicznej. Pięć najlepszych zespołów, czyli z największą liczbą punktów ze sprawdzianów, weźmie udział w Finale Konkursu.
 4. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia luźno związane z hasłami:
  a) Recykling, b) Zdrowa żywność, c) Światowe zasoby wodne.
 5. Finał Konkursu z udziałem publiczności, którą stanowić będą uczniowie szkoły i zaproszeni goście, odbędzie się w szkolnej sali gimnastycznej w dniu 27 maja 2014r.
 6. Nagrodą dla najlepszego zespołu uczniów, oprócz dyplomów i nagród rzeczowych (kalkulatory, pozycje książkowe, sadzonki roślin, nasiona, zdrowa żywność, przybory szkolne itp.) dla każdego ucznia z zespołu za poprawne udzielenie odpowiedzi na każde z wylosowanych pytań, jest bezpłatny udział w wycieczce szkolnej w roku szkolnym 2014/2015.


Zapraszamy do udziału w KONKURSIE EKOLOGICZNYM.

WYNIKI ELIMINACJI DO SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

 • I. Klasa II LO – 287p.(77%)
 • II. Klasa I LO – 262p.(70%)
 • III. Klasa I TŻ – 261p.(70%)
 • IV. Klasa III TM – 253p.(67%)
 • V. Klasa I TM – 242p.(65%)
 • VI. Klasa Ia ZSZ – 230p.(61%) *


* Klasa rezerwowa – weźmie udział w konkursie, gdy w dniu rozgrywki finałowej któraś z grup nie będzie liczyć 15 osób.


W konkursie wzięły również udział klasy:
I THH, II THH, III TPS, II TŻA, I TPS, I TBI, III TKK.

Finał VII edycji
SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
odbędzie się we wtorek 27 maja 2014 roku
o godzinie 10.30 w szkolnej sali gimnastycznej.

Do rozgrywki finałowej zakwalifikowali się:
Klasa II LO (3 pkt.)

 • A. Goździk
 • H. Poński
 • P. Wachowicz
 • M. Wodnicka
 • A. Kobacka
 • K. Walczyk
 • P. Zbróg
 • P. Janiak
 • R. Głębocki
 • N. Dzika
 • A. Jasińska
 • D. Kubiak
 • M. Nowak
 • E. Topolska
 • N. Słodka

Klasa I LO (2 pkt.)

 • B. Pieniążek
 • I. Petryniak
 • P. Niechcielska
 • M. Noga
 • K. Kozłowska
 • P. Brzezińska
 • J. Zygmuntowska
 • M. Piekarek
 • N. Banaszkiewicz
 • A. Nagórka
 • P. Chruścińska
 • K. Kubacka
 • A. Bonecka
 • P. Korbus
 • M. Ciszewska

Klasa I TŻ (2 pkt.)

 • K. Bednarek
 • A. Sala
 • Ł. Dudkiewicz
 • M. Łukasiewicz
 • A. Lipiec
 • A. Dobrowolska
 • A. Wójcik
 • D. Badur
 • K. Chojecka
 • P. Wolska
 • P. Starczewska
 • K. Grochowalski
 • E. Stańczyk
 • D. Klimek
 • K. Grzyb

Klasa III TM (1 pkt.)

 • D. Nogański
 • D. Fituch
 • P. Szczepański
 • P. Lesiak
 • K. Stańczak
 • B. Kowalski
 • K. Gos
 • A. Miniatorski
 • K. Jędrzejczak
 • M. Trzciński
 • P. Pietrzyk
 • Ł. Pelikajnien
 • M. Wasilewski
 • M. Pietrzak
 • M. Latek

Klasa I TM (1 pkt.)

 • B. Gmyrek
 • Ł. Kostrzewa
 • M. Chrzanowski
 • P. Domeradzki
 • M. Porczyk
 • P. Piotrowski
 • M. Ender
 • M. Szczepański
 • M. Cegiełka
 • K. Miastowski
 • A. Bożyk
 • K. Wasilewski
 • K. Ciesielski
 • T. Paluchowski
 • E. Świstak

Klasa Ia ZSZ: H.Socha, K.Libera, R.Stańczyk, R.Zaręba, M.Pietrzak, M.Kielan, P.Sobiecki, M.Podladowski, P.Mirgos, S.Matuszczak, M.Porczyk, D.Czapnik, R.Dyśko, R.Zakonnik, K.Sekrecki


Skład Komisji Konkursowej:
P. Maria Harde-Kowalska – nauczycielka geografii
P. Aleksandra Woszczyk – nauczycielka chemii
P. Jolanta Łęczycka – nauczycielka chemii
Anna Badur – klasa II THH
Sebastian Kowalski – klasa I TBI
Edyta Konarska – klasa II TŻA
Konrad Gawroński – klasa I TPS

Witajcie Eko-Przyjaciele!

Czy wiecie, że... Rok 2014 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. Celem tej inicjatywy jest, jak przekazuje zgromadzenie ONZ, uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę odgrywa rolnictwo rodzinne w walce z głodem i biedą. Ma również swoją rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego człowieka, wzroście dobrobytu oraz ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej.

Koordynację obchodów będzie prowadziło FAO we współpracy z rządami, międzynarodowymi agencjami, organizacjami producentów rolnych i innymi pozarządowymi organizacjami.

Również do przygotowań obchodów włączyła się aktywnie UE. Dlaczego? Większość gospodarstw rolnych to rodzinne biznesy i jest ich ok. 12 mln. Stanowią podstawę europejskiego modelu rolnictwa i są przekazywane z pokolenia na pokolenie, więc pełnią też funkcję społeczną. Ich produkcja to żywność, najlepsza i najbardziej zróżnicowana gatunkowo dla 500 mln konsumentów a jej wartość rocznie sięga 400 mld euro.

Z drugiej strony gdy rośnie globalne zapotrzebowanie na żywność... jak szacują eksperci, to na głód cierpi 842 mln osób na świecie. W związku z tym komitet Copa – Cogeca wzywa Radę Europejską, Parlament i Komisję do:

 • większych inwestycji,
 • dostępu do gruntów,
 • dostępu do szkoleń i edukacji w tym zakresie,
 • uznania wkładu kobiet w funkcjonowanie gospodarstw rodzinnych,
 • wsparcia dla młodych rolników,
 • dostępu do Internetu,
 • zmniejszenia biurokracji,
 • czy warunków do tworzenia organizacji producentów.

Podsumowując w swojej deklaracji podkreślili, że: „ w celu utrzymania wymiany pokoleń, wszystkie rodzaje gospodarstw rolnych muszą stanowić opłacalny rodzaj działalności. Rolnicy pracujący na gospodarstwach rodzinnych powinni uzyskiwać godziwe zarobki. Stawiają oni czoła coraz poważniejszym wyzwaniom, jak wysokie koszty środków produkcji, ekstremalne wahania na rynkach czy zmienne warunki meteorologiczne.”

UWAGA KONKURS „Fauna i flora Polski” 2013/2014

Ponownie zapraszamy młodzież naszej szkoły, wszystkich uczniów klas Technikum, L.O i ZSZ do wzięcia udziału w tym konkursie plastycznym. Jego celem jest przedstawienie chronionych gatunków rodzimej flory i fauny. Prace konkursowe powinny zawierać nazwy gatunków (rośliny, zwierzęcia, ptaka) oraz dane osobowe autora wraz z podaniem klasy.

Przypominamy wystarczy tylko:

 • wykonać grafikę w formacie A4 w dowolnej technice (ołówkiem, kredki, farby, itp.)

lub

 • wykonać zdjęcie również w dowolnej technice w postaci plików cyfrowych lub tradycyjne zdjęcie o formacie min. 10 X15 cm

Na zgłoszenia czekamy do 21 lutego 2014 roku. Prace prosimy składać u pani M. Harde –Kowalskiej lub pani J. Myśliwczyk – Kaczmarczyk. Trzy najlepsze prace zostaną wyróżnione dyplomem oraz nagrodą książkową.

Serdecznie zapraszamy ;)

Finał VI edycji SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO odbył się w piątek 24 maja 2013 roku o godzinie 11.30 w szkolnej sali gimnastycznej - galeria

Do rozgrywki finałowej zakwalifikowali się:

 • Klasa I THH (3 pkt.) (P.Zielińska, I.Matuszczak, E.Przybyłkowicz, K.Kucharska, J.Śmiechowska, P.Kowalczyk, K.Budzik, T.Olszak, M.Mikołajewski, J.Stodulski, P.Maciejczyk, M.Wolska, A.Grabowska, K.Taraszkiewicz, K.Pawlak, 
 • Klasa III TPS (2 pkt.) (P.Popek, D.Bojdo, M.Łomiński, D.Rakowski, K.Wagacz, M.Męcina, Ł.Sęczek, S.Stepniak, S.Misztal, T.Dziki, M.Cupriak, M.Kilian, K.Kostrzewski, B.Michniewski, C.Galiński) 
 • Klasa I TŻA (1 pkt.) (A.Włodarska, A.Czerwiński, P.Żak, K.Jadczak, A.Dudek, P.Broniarek, S.Nowicki, S.Stańdo, M.Bryszewski, R.Kotynia, N.Woźniak, S.Bryszewski, M.Staszewski, K.Karwat, M.Chojecka)
 • Klasa II TM (1 pkt.) (D.Nogański, R.Kozik, P.Pietrzyk, K.Jędrzejczak, M.Kamiński, P.Piekut, P.Szczepański, T.Stępowski, M.Latek, P.Rudzki, M.Pietrzak, Ł.Pelikajnien, M.Wasilewski, P.Kamiński, A. Miniatorski)
 • Klasa III THO (1 pkt.) (B.Woszczyk, J.Rybak, A.Sitarek, R.Dąbrowski, D.Szawel, E.Gierach, K.Kobalczyk, A.Kowalczyk, K.Stępniak, D.Błazińska, A.Milczarek, A.Piekut, K.Kołacz, P.Wasilewska, G.Biernacki)

 Skład Komisji Konkursowej:

 • P. Maria Harde-Kowalska – nauczycielka geografii
 • P. Aleksandra Woszczyk – nauczycielka chemii
 • P. Jolanta Łęczycka – nauczycielka chemii (autorka pytań)
 • Paulina Kowara – klasa II THO
 • Magdalena Wielanek – klasa II TUG
 • Dawid Ambroziak – klasa II LO

W czasie rozgrywki finałowej kolejne zespoły uczniów losowały numer pytania, udzielały odpowiedzi i otrzymywały wylosowane nagrody, gdy odpowiedź była poprawna. Pytania były głośno odczytywane, przekazywane zawodnikom w formie drukowanej i publikowane na dużym ekranie za pomocą projektora, aby mogła z nimi zapoznać się również publiczność. Nagrodami były słodycze (m.in. lizaki, batony, sezamki), zdrowa żywność (m.in. serki, jogurty, „drugie śniadanie”), artykuły szkolne (m.in. zeszyty, długopisy, ołówki, papier, kalkulatory) i sadzonki oraz nasiona roślin. Nagrodami, które pozostały w wyniku błędnych odpowiedzi uczestników, podzieliła się konkursowa publiczność. Po dwóch seriach pytań, odpadały kolejne drużyny z najmniejszą liczbą punktów. Do finału zakwalifikowały się dwa zespoły uczniów, których zadaniem było dokonać segregacji śmieci „zebranych” przez klasę II LO lub uporządkować zdjęcia produktów spożywczych, by powstała poprawnie skonstruowana piramida zdrowego żywienia. Zawodnicy musieli ponadto odpowiedzieć na pytania komisji konkursowej związane z wylosowanym zadaniem.

Ostatecznie lista laureatów przedstawia się następująco:

 1. Klasa II TM – wycieczka w roku szkolnym 2013/14
 2. Klasa I THH
 3. Klasa I TŻA
 4. Klasa III THO
 5. Klasa III TPS

REGULAMIN VI edycji SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej

 1.  Celem konkursu jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej uczniów i ich rodzin, zwłaszcza w zakresie racjonalnego wykorzystania odpadów i źródeł energii oraz minimalizacja ich negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego w miejscu swego zamieszkania.
 2. W konkursie mogą brać udział 15-osobowe zespoły uczniów klas Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, które w drodze eliminacji wyłonią spośród siebie trzyosobowe zespoły liderów biorące udział w rozgrywce finałowej.
 3. Warunkiem uczestnictwa zespołu uczniów w Konkursie jest udział w eliminacjach, które odbędą się w dniu 15 maja 2013 r. i polegać będą na rozwiązywaniu testów o tematyce ekologicznej. Pięć najlepszych zespołów, czyli z największą liczbą punktów ze sprawdzianów, weźmie udział w Finale Konkursu.
 4. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia luźno związane z hasłami: a) Segregacja śmieci i odpadów! b) Racjonalne odżywianie warunkiem zdrowia! c) Święto Polskiej Niezapominajki.
 5. Finał Konkursu z udziałem publiczności, którą stanowić będą uczniowie szkoły i zaproszeni goście, odbędzie się w szkolnej sali gimnastycznej w maju 2013 r.
 6. Nagrodą dla najlepszego zespołu uczniów, oprócz dyplomów i nagród rzeczowych za poprawne odpowiedzi na każde z pytań, jest bezpłatny udział w wycieczce szkolnej w roku szkolnym 2013/2014.

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE EKOLOGICZNYM.

WYNIKI ELIMINACJI DO SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

 1. Klasa I THH - 243p.(81%) 
 2. Klasa III TPS – 211p.(70%)
 3. Klasa I TŻA – 197p.(66%)
 4. Klasa II TM – 196p.(65%)
 5. Klasa III THO – 195p.(65%)
 6. Klasa I LO – 191p.(64%)
 7. * Klasa rezerwowa – weźmie udział w konkursie, gdy w dniu rozgrywki finałowej któraś z grup nie będzie liczyć 15 osób.
 8. W konkursie wzięły również udział klasy: I TM, I TŻB, I TPS, II TPS, II THO, II LO, II TUG, I TBI, II TKK, III TB, IA ZSZ

WYNIKI KONKURSU „FAUNA I FLORA POLSKI” edycja 2012/2013

W konkursie w roku szkolnym 2012/2013 ogólnie udział wzięło 31 osób, w tym 26 dziewcząt oraz 5 chłopców. Najwięcej prac wpłynęło z klasy III THO oraz z klasy II THO.

Wśród tematyki dominowały wiewiórki, sarny, rysie, kozice, żubry oraz inne rodzime gatunki zamieszkujące przede wszystkim lasy. Oprócz tego znalazło się także kilka obrazków roślin oraz ptaków. Prace wykonane zostały w większości przypadków kredkami, ale była i wyklejanka czy szkice ołówkiem. Prace zostaną zaprezentowane na szkolnym korytarzu szerszej publiczności.

W dniu 08.03.2013 roku komisja konkursowa w składzie:

 • p. dyrektor R. Kaźmierczak,
 • p. Jolanta Myśliwczyk-Kaczmarczyk,
 • p. Maria Harde-Kowalska,
 • oraz uczniowie klasy III LO,

ustaliła tegorocznych nagrodzonych:

 1. MIEJSCE – Marta Wojtczak z klasy III THO,
 2. MIEJSCE – Dominika Szawel z klasy III THO
 3. MIEJSCE – Magdalena Wodnicka z klasy II THO,

Pozostali uczestnicy konkursu to:

 • Katarzyna Grochólska z klasy II THO,
 • Martyna Rodzik z klasy II THO
 • Natalia Czech z klasy II THO,
 • Martyna Kargiel z klasy II THO,
 • Natalia Blando z klasy II THO,
 • Karolina Kołacz z klasy III THO,
 • Anna Milczarek z klasy III THO,
 • Anna Kowalczyk z klasy III THO,
 • Joanna Rybak z klasy III THO,
 • Joanna Ganc z klasy III THO,
 • Dominika Błazińska z klasy III THO,
 • Grzegorz Biernacki z klasy III THO,
 • Aneta Piekut z klasy III THO,
 • Katarzyna Stępniak z klasy III THO,
 • Paulina Wasilewska z klasy III THO,
 • Dominika Kaczmarek z klasy III THO,
 • Angelika Sitarek z klasy III THO,
 • Artur Słaby z klasy III THO,
 • Robert Dąbrowski z klasy III THO,
 • Anna Korbus z klasy III THO,
 • Elżbieta Gierach z klasy III THO,
 • Mateusz Okowaniec z klasy I TŻGb,
 • Martyna Dudek z klasy II TUG,
 • Patrycja Woszczyk z klasy IV TK,
 • Ewelina Przybyłkowicz z klasy I THH,
 • Łukasz Piotrowski z klasy I TPS,
 • Paulina Maciejczyk z klasy I THH,
 • Katarzyna Malanowska z klasy II d,

Serdecznie gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy już w nowym roku szkolnym 2013/2014. Organizatorzy ;)

Prace konkursowe - galeria

Wyniki finałowej rozgrywki V edycji SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im.Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

Wyniki finałowej rozgrywki IV edycji SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. p. Jolanta Myśliwczyk-Kaczmarczyk - przewodnicząca
 2. p. Krzysztof Gruchała
 3. Malwina Stachecka – kl. II LO
 4. Karolina Kołacz – kl. I THO

w dniu 3 czerwca 2011 roku oceniła wypowiedzi ustne i odpowiedzi na pytania konkursowe uczestników Finału IV edycji Szkolnego Konkursu Ekologicznego, którego przebieg mogła śledzić publiczność – nauczyciele i uczniowie ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

Zmagania finałowe rozpoczęła (ograniczona czasowo - jedna minuta) prezentacja własnych prac konkursowych poprzez poszczególne zespoły, oceniana przez Komisję w skali 0 - 2 punkty. Następnie uczestnicy konkursu kolejno odpowiadali na wylosowane pytania, które prezentowane na ekranie (najpierw pytanie, a po udzieleniu odpowiedzi przez zawodników – poprawna odpowiedź) dodatkowo pełniły funkcję edukacyjną i pozwalały publiczności sprawdzić swą wiedzę ekologiczną z zakresu wpływu działalności człowieka na kształtowanie środowiska oraz jego ochronę.

Pierwszy etap obejmował wypowiedź ustną i odpowiedzi na 2 pytania oraz losowanie (w przypadku remisu) finałowej „trójki”, której odpowiedzi na kolejne 2 pytania konkursowe, pozwoliły na wyłonienie zwycięzców. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie finaliści otrzymywali wylosowany komplet nagród, ufundowanych przez szkołę lub firmę Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, działającą również na terenie Rawy Mazowieckiej i jej okolic (m.in. pamięci USB, publikacje książkowe, notatniki, długopisy, czapki, smycze, skoroszyty, spinacze, kubki, podstawki, słodycze, sadzonki roślin). Ponadto firma Veolia częstowała publiczność konkursową „własnymi” cukierkami.

Szczegóły zmagań konkursowych zestawia poniższa tabela:

E.Dybowska, K. Miniak, I. Łaska – kl. I LO N. Kraczkowska, M. Wachowicz, M. Filipaszek - kl. II LO P. Galewski, A. Milczarek, G. Biernacki – I THO S. Banaszkiewicz, D. Baranowski, N. Krocz z klasy II LO P. Czerwińska, A. Jabłonowski, J. Major z klasy I LO I etap
I etap 3 3 4 4 3
Losowanie X
II etap 1 2 1
Suma punktów 4 6 5
Miejsce w konkursie III I II

Ostatecznie laureatami IV edycji Szkolnego Konkursu Ekologicznego, którzy dodatkowo w nagrodę pojadą na wycieczkę w roku szkolnym 2011/2012, są:

 1. Patryk Galewski, Anna Milczarek, Grzegorz Biernacki z klasy I THO
 2. Sylwia Banaszkiewicz, Daniel Baranowski, Natalia Krocz z klasy II LO
 3. Natalia Kraczkowska, Malwina Wachowicz, Magdalena Filipaszek z kl. II LO

Eliminacje do IV edycji Szkolnego Konkursu Ekologicznego – zamknięte !!!

W dniu 27 maja 2011 roku komisja konkursowa w składzie:

 1. Jolanta Myśliwczyk-Kaczmarczyk,
 2. Jolanta Łęczycka,
 3. Krzysztof Gruchała

spośród dziesięciu prac konkursowych trzyosobowych zespołów uczniów z klas technikum i liceum ogólnokształcącego w naszej szkole wyłoniła pięć zespołów do rozgrywki finałowej.

Zakwalifikowali się:

 1. Edyta Dybowska, Katarzyna Miniak, Izabela Łaska z klasy I LO - praca dotyczyła gospodarki osadami w Rzeczycy. Gmina podjęła w tym celu współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Politechniką Łódzką. Pozyskany z oczyszczalni ścieków osad jest stabilizowany i odwadniany, a następnie wykorzystywany jako warstwa rekultywacyjna (izolacyjna i powierzchniowa). Osad organiczny może również pochodzić z kompostowników przydomowych. Stąd akcja edukacyjna – pogadanki oraz system zachęt materialnych – konkursy, wsparcie finansowe, by mieszkańcy gminy zechcieli zbierać odpady biologiczne w swoich gospodarstwach.
 2. Natalia Kraczkowska, Malwina Wachowicz, Magdalena Filipaszek z kl. II LO – tematem pracy konkursowej była „Zbiórka i szkodliwość złomu”. Młodzież podczas wywiadu z pracownikiem skupu złomu w Rawie Mazowieckiej uzyskała ciekawe informacje. Dowiedzieli się, co nadaje się do złomowania oraz co stanowi największe zagrożenie (baterie). Przedstawili na czym polega segregacja złomu oraz w jakich warunkach musi być on przechowywany.
 3. Patryk Galewski, Anna Milczarek, Grzegorz Biernacki z klasy I THO – praca obejmowała zagadnienia selektywnej zbiórki odpadów na terenie Rawy Mazowieckiej. Autorzy odnieśli się do danych statystycznych z lat 2009 i 2010 oraz wskazali podstawowe rodzaje odpadów. Zwrócili uwagę na odbywającą się w mieście dwa razy do roku zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowego. Pozyskali informacje z firmy Veolia, która do każdego kosza na śmieci dodaje ekologiczne worki z napisem Plastik, Szkło, Papier. Dzięki temu w gospodarstwach domowych odbywa się codzienna selekcja odpadów.
 4. Sylwia Banaszkiewicz, Daniel Baranowski, Natalia Krocz z klasy II LO – praca dotyczyła utylizacji odpadów farmaceutycznych poprzez spalanie. Jednak zanim to nastąpi wszystkie zbędne, stare, niewiadomego pochodzenia leki muszą zostać zebrane w odpowiedni sposób. Zajmują się tym apteki na terenie Rawy Mazowieckiej, gdzie klienci do specjalnie przygotowanych pojemników mogą wrzucać niebezpieczne odpady. Potem odbiera je profesjonalna firma F.H.U „Natura” z Bydgoszczy, która podpisała umowę z miastem i współpracuje z aptekami.
 5. Paulina Czerwińska, Adam Jabłonowski, Justyna Major z klasy I LO – praca dotyczyła wywozu śmieci ze wsi Lutobory przez firmę „Eko-Region” sp. z o.o. z Bełchatowa. Uczniowie ukazali współpracę miejscowej ludności z tym przedsiębiorstwem. Początkowo obejmowała ona wyłącznie zbiórkę opakowań szklanych do foliowych worków. Potem poszerzyła się również o inne odpady możliwe do przetworzenia. Korzystnie wpłynęło to stan środowiska we wsi (wcześniej śmieci były palone lub zbierane wszystkie razem do dużego kontenera).

Pozostałe zespoły, które wzięły udział w eliminacjach, to:

 • Katarzyna Golańska, Angelika Sitarek, Anna Korbus z klasy I THO,
 • Karolina Kołacz, Marta Wojtczak, Joanna Ganc z klasy I THO,
 • Dorota Kobyłecka, Joanna Kierasińska, Aleksandra Witecka z klasy II LO,
 • Natalia Sobieszek, Agnieszka Lusa, Malwina Stachecka z klasy II LO,
 • Paulina Wasilewska, Anna Kowalczyk, Dominika Błazińska z klasy I THO.

Serdecznie dziękujemy :) wszystkim uczestnikom i zapraszamy do Wielkiego Finału, który odbędzie się 3 czerwca 2011 roku o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej.

  REGULAMIN IV edycji
SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 195p.(65%)

 • Klasa I LO
 • * Klasa rezerwowa –
 • W konkursie wzięły również udział klasy: I TM, I TŻB, I TPS, II TPS, II THO, II LO, II TUG, I TBI, II TKK, III TB, IA ZSZ
 • WYNIKI KONKURSU „

  W konkursie w roku szkolnym 2012/2013 ogólnie udział wzięło 31 osób, w tym 26 dziewcząt oraz 5 chłopców. Najwięcej prac wpłynęło z klasy III THO oraz z klasy II THO.

  Wśród tematyki dominowały wiewiórki, sarny, rysie, kozice, żubry oraz inne rodzime gatunki zamieszkujące przede wszystkim lasy. Oprócz tego znalazło się także kilka obrazków roślin oraz ptaków. Prace wykonane zostały w większości przypadków kredkami, ale była i wyklejanka czy szkice ołówkiem. Prace zostaną zaprezentowane na szkolnym korytarzu szerszej publiczności.

  W dniu 08.03.2013 roku komisja konkursowa w składzie:

  • p. dyrektor R. Kaźmierczak,
  • p. Jolanta Myśliwczyk-Kaczmarczyk,
  • p. Maria Harde-Kowalska,
  • oraz uczniowie klasy III LO,

  ustaliła tegorocznych nagrodzonych:

  1. MIEJSCE –
  2. MIEJSCE –
  3. MIEJSCE –

  Pozostali uczestnicy konkursu to:

  • Katarzyna Grochólska z klasy II THO,
  • Martyna Rodzik z klasy II THO
  • Natalia Czech z klasy II THO,
  • Martyna Kargiel z klasy II THO,
  • Natalia Blando z klasy II THO,
  • Karolina Kołacz z klasy III THO,
  • Anna Milczarek z klasy III THO,
  • Anna Kowalczyk z klasy III THO,
  • Joanna Rybak z klasy III THO,
  • Joanna Ganc z klasy III THO,
  • Dominika Błazińska z klasy III THO,
  • Grzegorz Biernacki z klasy III THO,
  • Aneta Piekut z klasy III THO,
  • Katarzyna Stępniak z klasy III THO,
  • Paulina Wasilewska z klasy III THO,
  • Dominika Kaczmarek z klasy III THO,
  • Angelika Sitarek z klasy III THO,
  • Artur Słaby z klasy III THO,
  • Robert Dąbrowski z klasy III THO,
  • Anna Korbus z klasy III THO,
  • Elżbieta Gierach z klasy III THO,