zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Praktyki zawodowe

Technikum

  • Harmnogram praktyk dla techników - pobierz
  • Dzienniczek praktyk - doc lub pdf

Program praktyk

Skierowanie na praktyki należy dostarczyć do Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu-miesiąc przed terminem rozpoczęcia praktyk: dokument do pobrania

Branżowa Szkoła I stopnia

  • Informacja o dniach zajęć praktycznych
    dla klas zawodowych - pobierz
  • Informacje dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników - pobierz
  • Terminy turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - pobierz

Program praktyk

Zaświadczenie dla uczniów/ kandydatów do szkoły odbywających praktyki zawodowe w zakładach pracy (klasa wielozawodowa):  dokument do pobrania