zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Comenius w naszej szkole

„Bogata historia łączy
młodych ludzi”

Nasza szkoła wygrała konkurs w programie COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół.

Partnerskie Projekty Szkół realizowane w ramach Programu Comenius to ogromna różnorodność, często nowatorskich
i zaskakujących, działań na rzecz szkolnych społeczności.

Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012.
Naszym partnerem jest szkoła z Nyirbator na Węgrzech.

Projekt „Bogata historia łączy młodych ludzi” służy pogłębieniu wiedzy historycznej młodych Polaków i Węgrów mieszkających w małych miastach Rawie Mazowieckiej i Nyirbator. Dokonując analizy łączących nas więzi doszliśmy do wniosku iż oba narody mają wiele wątków wspólnej historii. Dla potrzeb analizy świadomości historycznej zajmiemy się trzema zagadnieniami tj. wspólnym polsko-węgierskim bohaterem czyli Józefem Bemem; wspólnym życiem Monarchii Austrowęgierskiej oraz walką obu narodów z komunistycznym totalitaryzmem. Dodatkowym obszarem penetracji historycznej będzie historia regionalna (oba miasta mają przebogatą historię).

Szczególnie ważne dla realizacji projektu będzie ponadto rozwijanie umiejętności językowych. Kompetencje językowe rozwinięte w ramach projektu zostaną spożytkowane przez uczestników projektu m.in. na rynku pracy. 
  Ciekawym i trudnym doświadczeniem językowym będzie również poznanie podstaw języka węgierskiego słynącego z wyjątkowości w rodzinie języków europejskich.

Projekt pozwoli również na rozwinięcie umiejętności i kompetencji z zakresu technologii informatycznej  i komunikacyjnej. Upowszechni również ideę współpracy w ramach UE.