zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Staże i praktyki w zawodach przyszłości

 

 

 

FIRMA "Mechatronik" Artur Grochowski z Warszawy zrealizowała I część II edycji staży w ramach projektu „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”. Praca rozpoczęła się 29 stycznia 2018 roku. Staże odbywały się dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Ich celem było przygotowanie uczniów do wykonywania zadań zawodowych w warunkach środowiska pracy, zapoznanie z nowymi technikami, organizacją i specyfiką pracy oraz podniesienie kompetencji związanych z wykonywaniem pracy w zakresie produkcji robotów oraz ich programowania.

W trakcie zajęć uczniowie uczyli się także cięcia profili aluminiowych, wytwarzania elementów z plexi, obróbki typu wiercenie, gwintowanie, trasowanie. Ponadto pracowali z wykorzystaniem drukarek 3D, ploterów grawerujących oraz wykonywali montaż i demontaż urządzeń mechatronicznych. Pracowali więc zarabiali, ale też nieźle się bawili…

Kurs z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie- rozpoczęcie kursu 16.09.2017r., uczestnikami jest grupa 10 osobowa z klas: IITM. Kurs zapewni umiejętność programowania obrabiarek CNC z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania niemieckiej firmy MTS.

Uczniowie klasy II i III odbywają staże w Firmie MECHATRONIK w ramach projektu: "Staże i praktyki w zawodach przyszłości". Wytwarzają elementy robotów, które będą składać i programować. Pracują ale też bawią się fantastycznie:)

Szkolenie z obsługi obrabiarek CNC. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli i uczniów z obsługą nowych obrabiark.

Staże zawodowe uczniów technikum mechatronicznego.

Kurs z zakresu uprawnień SEP- rozpoczęcie 09.04.2017r., uczestnikami jest grupa 10 osobowa z klasy IIITM. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji.

Kurs z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie- rozpoczęcie kursu 11.03.2017r., uczestnikami jest grupa 10 osobowa z klas: IITM oraz IIIA. Kurs zapewni umiejętność programowania obrabiarek CNC z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania niemieckiej firmy MTS.

Zajęcia indywidualne z zakresu obsługi obrabiarki CNC – rozpoczęcie zajęć 18.03.2017r. Uczestnikami jest grupa z klas: IIIA oraz IIA.

Kurs z zakresu robotyki – rozpoczęcie kursu 27.12.2016r. Uczestnikami jest grupa 10 osobowa z klasy IITM. Kurs poprowadzi Artur Grochowski.
Kurs z zakresu programowania sterowników PLC- rozpoczęcie kursu 3.12.2016r. Uczestnikami kursu jest grupa 10 osobowa z klasy IVTM. Kurs poprowadzi Pan Mariusz Jurczyński.

Kurs z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie- rozpoczęcie kursu 18.11.2016r., uczestnikami jest grupa 10 osobowa z klasy IIITM. Kurs zapewni umiejętność programowania obrabiarek CNC z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania niemieckiej firmy MTS.


Kurs z zakresu uprawnień SEP- rozpoczęcie 26.11.2016r., uczestnikami jest grupa 10 osobowa z klasy IVTM. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji.