zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Branżowa Szkoła I stopnia - Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Zawód operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego jest zawodem szerokoprofilowym. Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnych zakładów przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego czy piekarsko-cukierniczego) jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy.

Absolwent po zakończeniu procesu kształcenia posiada umiejętności:

  • dobierania, obsługiwania oraz nadzorowania pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym,
  • diagnozowania usterek i wykonywania drobnych napraw oraz konserwowania maszyn i urządzeń.
  • zapewniania prawidłowego przebiegu procesu technologicznego,
  • dobierania surowców do określonej produkcji.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego może podejmować pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego.