zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Branżowa Szkoła I stopnia - Operator obrabiarek skrawających

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  •  przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. 

Operator jest osobą odpowiedzialną za obsługiwanie specjalistycznych maszyn i urządzeń, służących do obrabiania tworzyw sztucznych i metali. Osoba zatrudniona w tym charakterze posiada niezbędne kwalifikacje i wiedzę pozwalającą na obsługiwanie nie tylko tradycyjnych maszyn, lecz także skomplikowanych obrabiarek CNC sterowanych elektronicznie. Operator samodzielnie dobiera odpowiednie materiały i tworzywa, a także narzędzia wykorzystywane do ich obróbki. Operator monitoruje poprawne funkcjonowanie urządzeń, przeprowadza okresowe badania techniczne, oraz wykonuje doraźne prace serwisowe. Osoba obsadzona na tym stanowisku reguluje i programuje urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych, a także opracowuje procedury i normy ich wytwarzania. Dba także o czystość miejsca pracy i bezpieczeństwo w jego obrębie. Jest specjalistą realizującym całokształt procesów związanych z mechaniczną obróbką metali i tworzyw sztucznych.