zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

wydarzenia z projektu

Wizyta przyjaciół z Węgier

W dniach 3-13 października 2011 r. w ramach projektu COMENIUS, odwiedzili nas uczniowie z partnerskiego miasta Nyirbator. W Rawie Mazowieckiej zostali przyjęci przez władze miasta: Starostę oraz Wice burmistrza. Następnie uczniowie przyjechali do Zespołu Szkół- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej i tam zostali powitani przez nauczycieli koordynujących projekt oraz młodzież. Podczas wizyt w szkole odbywały się zajęcia z historii Polski i Węgier. W kolejnych dniach wyjechaliśmy razem do Ostrołęki, Warszawy, Spały oraz Inowłodza .

W przeddzień wyjazdu młodzieży węgierskiej uczniowie naszej szkoły przygotowali przedstawienie w związku z Dniem Edukacji Narodowej, w którym między innymi zaprezentowali polskie tańce- narodowy i ludowy. W taj akademii brali udział również Węgrzy. Śpiewali przy brzmieniach gitary oraz podziękowali za ciepłe przyjęcie. Po uroczystościach, dyrektor wręczył certyfikaty węgierskim gościom, świadczące o uczestnictwie w projekcie COMENIUS.  Ewaluacja kwartalna - Rawa Mazowiecka 30.05.2011 r. 

W ramach projektu Comenius odbyliśmy wycieczkę do miasta partnerskiego Nyirbator w terminie od 4 – 13 kwietnia 2011 roku.

Podczas wizyty zwiedziliśmy szkołę, w której uczy się młodzież realizująca z nami projekt i zapoznaliśmy się z węgierskim systemem edukacji. Uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych, opracowywaliśmy wspólne projekty w różnych grupach tematycznych, np.: historycznej, medialnej, fotograficznej, dziennikarskiej.

Zostaliśmy zaproszeni do Urzędu Miasta na spotkanie z panią Burmistrz. Pani Burmistrz przedstawiła nam informacje o Nyirbator i perspektywy rozwoju miasta oraz wspólne wątki historii, które splatają losy Polaków i Węgrów. Z przewodnikiem posługującym się językiem niemieckim zwiedziliśmy zabytki miasta Nyirbator.
Następnie odbyliśmy razem z młodzieżą węgierską 2 – dniową wycieczkę: Budapeszt – Wiedeń.

Z przewodnikiem zwiedziliśmy najważniejsze miejsca związane z naszą wspólną historią w obydwu, pięknych stolicach. Efektem wyjazdu jest wspólnie wykonana przez młodzież prezentacja oraz ankiety o zabytkach tych miast.

Następnym etapem w podążaniu śladami wspólnej historii był Debreczyn; miasto urokliwe i pełne zabytków. Do zwiedzania miasta uczniowie przygotowali się wcześniej poprzez wyszukanie zabytków w Internecie oraz ciekawych i wartych obejrzenia miejsc. W związku z powyższym powstała prezentacja multimedialna o zabytkach Debreczyna.

Pobyt u naszego partnera, wspólna praca nad projektem, wspólne zwiedzanie, wspólne spędzanie czasu wolnego pozwoliła na zintegrowanie się grupy, wykorzystanie języka niemieckiego w bezpośrednim kontakcie oraz zacieśnienie przyjaźni między uczniami szkół partnerskich. Młodzież podtrzymuje kontakty drogą mailową i oczekuje na kolejne spotkanie.

Efekty naszej projektowej współpracy umieściliśmy w gablotach
na  korytarzu szkolnym.  Kurs języka węgierskiego

W dniach od 21 do 23 października 2010 roku uczniowie w ramach projektu Comeniusa uczestniczyli w zajęciach języka węgierskiego. Zajęcia przeprowadził Szabolcs SZILĂGYI .

 Kurs trwał 20 godzin. Brali w nim udział uczniowie klas 1LO i 2 LO. Każdego dnia uczestnicy kursu i prowadzący zajęcia zjedli wspólny obiad. Zajęcia upłynęły w miłej atmosferze. Młodzież uczestniczyła w licznych konkursach organizowanych przez prowadzącego.

Informacja o kursie pojawiła się na łamach lokalnej prasy (artykuł), która jednocześnie wyróżniła to przedsięwzięcie "Kangurem".