zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Technik hotelarstwa

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI,
KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, 
a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

 

Program nauczania technikum hotelarskiego oprócz przedmiotów ogólnokształcących obejmuje m.in. treści z zakresu:

  • rezerwacji usług hotelarskich
  • obsługi gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
  • utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych  
  • przygotowywania i podawania śniadań
  • organizacji usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po odbyciu obowiązkowych zajęć i zdaniu egzaminów uczniowie mogą uzyskać świadectwo dojrzałości oraz tytuł technika hotelarstwa.

W zawodzie technik hotelarstwa wyodrębniono następujące kwalifikacje:

  • Planowanie i realizacja usług w recepcji.
  • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należąplanowanie, oferowanie, koordynowanie oraz wykonywanie usług hotelarskich. Technik hotelarstwa ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Kompleksowo obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno – sportowe, gastronomiczne. Zajmuje się obsługą kongresów, targów, zjazdów, bankietów i innych imprez. Obsługuje gości o specjalnym znaczeniu (VIP – ów, biznesmenów). Informuje gości hotelowych i potencjalnych klientów o dodatkowych usługach. Zapewnia gościom obsługę kasową, w tym obsługę walutową. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, promocji osobistej oraz techniki z zakresu public relations. Biegle posługuje się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego. Prowadzi korespondencję oraz obsługuje nowoczesny sprzęt biurowy, w tym korzysta z komputerowych programów użytkowych. Wyposaża i urządza wnętrza różnych jednostek mieszkalnych, gastronomicznych.

 

http://rawa-kopernik.internetdsl.pl/oddzialy/handlowe/z07.png        


Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flaytele i inne.
Technik hotelarstwa może być równie zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach 
i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą 
w zakresie świadczenia usług noclegowych.