zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Technik informatyk

Śledź na bieżąco nowy sewis uczniów Technikum Informatycznego, zobacz jak wyglądają zajęcia i czego się na nich uczymy. Serwis tworzony przez uczniów dla uczniów. 

informatyk.rawa-kopernik.pl


Od roku szkolnego 2010/2011 w naszej szkole kształcimy młodzież w Technikum w zawodzie Technik Informatyk.

Zajęcia będą się odbywać w trzech nowoczesnych pracowniach wyposażonych w 100Mb/s łącze internetowe - galeria zdjęć naszych pracowni:

pracownia1     pracownia2     pracownia3     pracownia4


W czasie nauki będziesz mieć możliwość zdobycia gruntownego wykształcenia ogólnego, przygotowującego cię do matury a ponadto zdobędziesz wykształcenie ukierunkowane na zagadnienia związane z informatyką. Nauka w technikum kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, którego zdanie pozwoli Ci cieszyć się tytułem Technika Informatyka. Realizacja program nauczania umożliwi Ci również zdawanie  egzaminu maturalnego z informatyki.

 W dzisiejszych czasach informatyka jest wszechobecna w naszym życiu, a uzyskanie tytułu Technika Informatyka ułatwi Ci to w przyszłości start na studia o kierunkach teleinformatycznych oraz zaistnienie na rynku nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Po odbyciu obowiązkowych zajęć uczniowie mogą uzyskać świadectwo dojrzałości oraz tytuł technika informatyka w następujących kwalifikacjach:

 INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 
 • Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • Naprawa komputera osobistego
 • Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 • Konfigurowanie urządzeń sieciowych
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • Tworzenie stron internetowych
 • Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
 • Tworzenie aplikacji internetowych

 
Z najważniejszych umiejętności informatycznych, jakie zdobędziesz w pięciu latach nauki są: 

 • konstruowanie i zarządzanie relacyjnymi bazami danych,
 • instalacja i administracja serwerem usług w sieci Internet (serwer WWW i serwer FTP),
 • budowa serwisu internetowego opartego na HTML i JavaScript
 • budowa serwisu internetowego opartego na języku skryptowym PHP
 • budowa serwisu internetowego z wykorzystaniem baz danych MySql
 • programowanie w języku JavaScript, PHP z MySQL, C++, Pascal
 • montaż i edycja wideo
 • animacje FLASH z elementami programistycznymi w ActionSctipt
 • konfigurowanie i zarządzanie systemami Windows i Unix/Linux
 • zarządzanie sieciami LAN, WAN


Od kandydata wymaga się przede wszystkim chęci do pracy z komputerem - nie mylić tutaj czasu spędzanego przy grach i innych elementach związanych z rozrywką. Informatyka to nauka ścisła.

Do nauki w zawodzie Technik Informatyk będziemy korzystać z podręczników firmy Helion:

 • Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1. Systemy komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk
 • Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2. Naprawa i eksploatacja systemów komputerowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk
 • Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 1. Projektowanie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista
 • Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 2. Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista
 • Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 3. Programowanie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista