zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Branżowa Szkoła I stopnia - Mechanik-monter maszyn i urządzeń

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Zawód mechanik maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Pracownicy zajmują się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych a także w innych działach gospodarki, zajmują się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.

 • Wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
 • Instalowani, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
 • Wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych i napraw bieżących
 • Ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych
 • Wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń
 • Naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych
 • Kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie
 • Regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych

W zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń przewiduje się specjalizacje ukierunkowane na określony rodzaj maszyn i urządzeń.

 • maszyny i urządzenia przemysłowe
 • maszyny i urządzenia budowlane i drogowe
 • maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego
 • maszyny i urządzenia przemysłu drzewnego
 • obrabiarki do metalu
 • obrabiarki do drzewa