zaloguj się   
SmodCMS

Technik handlowiec

Technik Handlowiec to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy.
Absolwenci 4 letniej szkoły - Technikum przygotowywani są głównie do pracy na stanowisku handlowca. Kierunek przygotowuje absolwenta do pracy w działach handlowych.

Realizowane przedmioty zawodowe w toku nauki to:

 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów Marketing w działalności handlowej
 • Przedsiębiorca w handlu
 • Język obcy w działalności handlowej
 • Sprzedaż towarów
 • Symulacyjna firma handlowa

Zajęcia z symulacyjnej firmy handlowej realizowane są przy wykorzystaniu programów wspomagających zarządzanie firmy Insert https://www.insert.com.pl/index.html

W związku z powyższym nauczymy cię jak negocjować warunki kontraktu, sporządzać rozliczenia finansowo-księgowe, dokonywać analiz rynkowych i podejmować decyzje. Zapoznasz się z ekonomicznymi programami komputerowymi i podstawowymi aktami prawnymi potrzebnymi każdemu przedsiębiorcy. Sami będziecie sporządzali i wypełniali dokumenty: zamówienia, oferty, umowy, reklamacje, zeznania podatkowe, raporty, itp.

Technicy handlowcy mają do wyboru naukę w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim zawodowym, co umożliwi kontakt w późniejszej pracy z klientami.

Szkoła zapewnia 4 - tygodniowe praktyki zawodowe, które realizowane są w ramach działania administracyjno - biurowego w handlu (hurtowym i detalicznym). Dzięki temu uczniowie poznają:

 • proces sprzedaży,
 • zaopatrzenie firm handlowych,
 • promocję i reklamę towaru,
 • badania marketingowe,
 • rozliczenia finansowo-księgowe.

Ten kierunek kształcenia przygotowuje też absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej handlowo-usługowo-produkcyjnej.

Po ukończeniu 4- letniego technikum handlowego: będziesz posiadał wiedzę niezbędną do pracy w działach handlowych i finansowo- księgowych firm funkcjonujących na rynku. Umiejętność obsługi programów wspomagających zarządzanie firmą da Ci przewagę podczas poszukiwania pracy w porównaniu do osób które tych programów nie znają, a chciałyby pracować w działach handlowych i finansowych, zdobędziesz umiejętności potrzebne do wykonywania szeroko pojętego zawodu handlowca.