zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Biały Marsz

BYŁEŚ Z NAMI - BĘDZIESZ Z NAMI

Młodzież Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej wraz z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego oddała ostatni hołd Wielkiemu Polakowi. W marszu milczenia udaliśmy się do kościoła NMP, gdzie odmówiliśmy modlitwę za duszę zmarłego Ojca Świętego.

"Szukałem Was, dziś Wy do Mnie przyszliście..." - powiedział Jan Paweł II  

Ojcze Święty przyszliśmy do Ciebie i jesteśmy spokojni

V LHA

Ojcze Święty zawsze będziesz w naszych sercach

I TOŚ

"Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą"
Z wyrazami ogromnego szacunku, pamięci i miłości

klasa V LHB

Byłeś, jesteś, będziesz....z nami

klasa II TH

Ojcze Święty Kochamy Cię i zawsze będziemy kochać

klasa III TH

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach

klasa I TSA

Jesteśmy z Nim Tak jak On był z nami

klasa II B Linf

Nie ma słów, które wyrażą Naszą tęsknotę
za Tobą, ale są serca, które będą zawsze Cię Kochały!

klasa II LO

Nauczyłeś na kochać, miłować się na wzajem
Żyć w szczęściu i pokoju. Jednak jednego nas
nie nauczyłeś, nie nauczyłeś nas jak mamy
teraz żyć bez Ciebie. Kochamy Cię całym sercem!
Na zawsze zostaniesz w naszych sercach"

klasa V TTŻ

"Musicie być mocni mocą miłości,
która jest silniejsza niż śmierć..."

klasa III Linf

Jesteś Kopernikiem moich czasów,
wstrzymałeś zło a wyzwoliłeś dobro

administrator