RSS
A A A
SmodBIP

przetargi

Przetargi w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

 • ogłoszenie_63 - przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu „Akademia dodatkowych umiejętności" nr RPLD.11.03.01-10-0044/21
 • ogłoszenie_62 - przedmiotem zamówienia jest ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21
  identyfikator postępowania: c54bb132-212b-4fd2-a7fe-211cb1da762c
 • ogłoszenie_61 - przedmiotem zamówienia jest ogłoszenie o zamówieniu na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości"
  identyfikator postępowania: b00d3230-1cc2-4317-ba2a-97e0e2b4a6fe
 • INFORMACJA
  Zamawiający zawiadamia, iż oferty należy składać na ePUAP instytucji STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ adres ePUAP to: /i3g39v5qbi/skrytka

  Termin złożenia oferty: 08.06.2022 09:00
  Data otwarcia ofert: 08.06.2022 10:00

 • ogłoszenie_60 - przedmiotem zamówienia jest ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną w ramach programu Erasmus +
 • ogłoszenie_58 - przedmiotem zamówienia jest ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach programu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szklenia zawodowe - akcja 1 w Erateini 330 58, Grecja
 • ogłoszenie_57 - przedmiotem zamówienia jest budowa placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 • ogłoszenie_56 - Wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku szkoły, warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.

 • ogłoszenie_55 - wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku szkoły, warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 • ogłoszenie_54 - poprawione załączniki 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 1e - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 113 poz. 1986 z późniejszymi . zmianami) o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w trybie: przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego
 • ogłoszenie_54 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 113 poz. 1986 z późniejszymi . zmianami) o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w trybie: przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego
 • ogłoszenie_53 - zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach programu POWER Kształcenie i szkolenia zawodowe

 • ogłoszenie_52 - Świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektów: • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 • „Akademia umiejętności ”

 • ogłoszenie_51 - Remont i adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w celu ich dostosowania do potrzeb kształcenia zawodowego w ramach 4 projektów

 • ogłoszenie_50 - Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16

 • ogłoszenie_49 - Realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 "Buduj karierę podczas stażu" 

 • ogłoszenie_48 - Realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 Krok do kariery w branży samochodowej 

 • ogłoszenie_47 - Realizacja kursów zawodowych i szkoleń dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 "Staże i praktyki w zawodach przyszłości"

 • ogłoszenie_46 - realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 "Poznaj zawód podczas stażu i praktyk"

 • ogłoszenie_45 - Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 Krok do kariery w branży samochodowej

 • ogłoszenie_44 - Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 Staże i praktyki w zawodach przyszłości

 • ogłoszenie_43 - Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk

 • ogłoszenie_42 - Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 Buduj karierę podczas stażuOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 12.12.2022
Podpisał: Krzysztof Gruchała
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 23 714