RSS
A A A
SmodBIP

ogloszenie_62

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej:

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21

identyfikator postępowania: c54bb132-212b-4fd2-a7fe-211cb1da762c

Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść

********************************

Załączniki:

  1. SWZ
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 1a
  4. Załącznik 1b
  5. Załącznik 1c
  6. Załącznik 2
  7. Załącznik 3
  8. Załącznik 4
  9. Załącznik 5

********************************

Informacja1 do wykonawców

********************************

Zamawiający informuje, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania

********************************

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: czytaj

********************************

INFORMACJA o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w części 3: czytaj

********************************

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty: czytajOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 24.06.2022
Podpisał: Agata Lipska
Dokument z dnia: 03.06.2022
Dokument oglądany razy: 2 211