RSS
A A A
SmodBIP

ogloszenie_56

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej:

Wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej
(w budynku szkoły, warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej: Wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku szkoły, warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - pełna treść

********************************

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik 1 Formularz oferty 30.07.2019
 3. Załącznik 2 oświadczenie o braku wykluczenia
 4. Załącznik 3 oświadczenie_spełnienie_warunków
 5. Załącznik 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 6. Załącznik 5 Wykaz robót
 7. Załącznik 6 Wykaz osób
 8. Załącznik 7 Projekt umowy
 9. Załącznik 8 Zobowiązanie podmiotu
 10. Załącznik 9 Przedmiary robót
 11. Załącznik 10 Dokumentacja projektowa
 12. Załącznik 11 STWIOR

Załączniki w formacie doc do pobraniaOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 30.07.2019
Podpisał: Agata Lipska
Dokument z dnia: 30.07.2019
Dokument oglądany razy: 4 231