RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ogłoszenie_54

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 113 poz. 1986 z późniejszymi . zmianami) o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w trybie: przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów:

 • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę - pełna treść

********************************

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik 1a_CZESC 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_AKADEMIA_sprzęt specjalistyczny
 3. Załącznik 1b_CZESC 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_AKADEMIA_sprzęt komputerowy
 4. Załącznik 1c_CZESC 3_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_HoReCa_sprzęt specjalistyczny
 5. Załącznik 1d_CZESC 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_HoReCa_sprzęt komputerowy
 6. Załącznik 1e_CZESC 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_MOTORYZACJA_sprzęt specjalistyczny
 7. Załącznik 1f_CZESC 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_MOTORYZACJA_sprzęt komputerowy
 8. Załącznik 2a_CZĘŚĆ 1_Formularz cenowy_AKADEMIA.xls
 9. Załącznik 2b_CZĘŚĆ 2_Formularz cenowy_AKADEMIA_komput.xls
 10. Załącznik 2c_CZĘŚĆ 3_Formularz cenowy_HORECA.xls
 11. Załącznik 2d_CZĘŚĆ 4_Formularz cenowy_HORECA_komput.xls
 12. Załącznik 2e_CZĘŚĆ 5_Formularz cenowy_MOTORYZACJA.xls
 13. Załącznik 2f_CZĘŚĆ 6_Formularz cenowy_MOTORYZACJA_komput.xls
 14. Załącznik nr 3_Formularz ofertowy
 15. Dokument pomocniczy do części 3_projekt pracowni gastronomicznej
 16. Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 17. Załącznik nr 5_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
 18. Załącznik nr 6_Projekt umowy
 19. Załącznik nr 7_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 20. Załącznik nr 8_Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych wobec osób fizycznych RODO

Załączniki w formacie doc do pobraniaOpublikował: Krzysztof Gruchaa
Publikacja dnia: 14.05.2019
Podpisał: Agata Lipska
Dokument z dnia: 12.05.2019
Dokument oglądany razy: 4 316