RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.03.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie ogłoszenia o pełną treść oferty.

Ogłoszenie_28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na: 


świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących prowadzenie zajęć sportowych oraz kursów praktycznych dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00 – 9 Usługi szkoleniowe
80.20.00.00 – 6 Usługi szkolnictwa średniego
80.53.00.00 – 8 Usługi szkolenia zawodowego

Rodzaj zamówienia - Usługi

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  2. Załącznik 1 - oferta
  3. Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy
  4. Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy
  5. Załącznik 4 - umowa
  6. Załącznik 4a - umowa
  7. Załącznik 5 - szczegółowy opis zamówienia
  8. Załącznik 6 - wykaz osób

Załączniki w formacie doc do pobraniaOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 25.03.2013
Podpisał: Ewa Kawałek
Dokument z dnia: 25.03.2013
Dokument oglądany razy: 4 964