RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie załączników w formacie MS Word

Ogłoszenie_18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
ogłasza przetarg nieograniczony na:


Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla grupy 30 uczniów oraz 3 opiekunów i 2 kierowców podczas staży zagranicznych w Dessau - Roßlau (Niemcy) w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr ogłoszenia: 425292 - 2011 Data ogłoszenia: 13.12.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. załącznik1
  4. załącznik2
  5. załącznik3
  6. załącznik4
  7. załącznik5
  8. załącznik6

 Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 14.12.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 14.12.2011
Dokument oglądany razy: 4 153