RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.04.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa litery ł w wyrazie \"Szczegółowy\"

Ogłoszenie_7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zespól Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
imienia Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Rawa Mazowiecka: Dostawa (zakup) sprzętu komputerowego, multimedialnego i audiowizualnego stanowiącego wyposażenie pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjno􀄞ci i jakości szkolnictwa zawodowego.


Nr ogłoszenia 71558 - 2011 Data ogłoszenia: 08.04.2011 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - us􀃡ugi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Szczegó􀃡owy opis przedmiotu zamówienia
  4. formularz cenowy
  5. załącznik1
  6. załącznik2
  7. załącznik3
  8. załącznik4
  9. umowa - zlecenieOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 10.04.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 10.04.2011
Dokument oglądany razy: 5 002