RSS
A A A
SmodBIP

zapytanie ofertowe 31

ZAPYTANIE OFERTOWE: dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21

Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21 realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

  1. zapytanie_ofertowe.pdf
  2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy_spr
  3. Załącznik nr 2_Formularz cenowy
  4. Załącznik nr 3_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  5. Załącznik nr 4_Projekt umowy
  6. załączniki w docx

**************************************************************

Informacja dla wykonawców - czytaj

**************************************************************

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - czytaj

**************************************************************

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- czytajOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 15.07.2022
Podpisał: Agata Lipska
Dokument z dnia: 04.07.2022
Dokument oglądany razy: 1 556