RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie informacji2 dla wykonawców

ogloszenie_57

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - pełna treść

********************************

Załączniki:

 1. SIWZ plac manewrowy
 2. Załącznik 1 Formularz oferty
 3. Załąłcznik 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 4. Załącznik 3 oświadczenie_spełnienie_warunków
 5. Załącznik 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 6. Załącznik 5 Wykaz robót
 7. Załącznik 6 Wykaz osób
 8. Załącznik 7 Projekt umowy
 9. Załącznik 8 Zobowiązanie podmiotu
 10. kosztorys ofertowy
 11. opis_techniczny.pdf
 12. rysunki do pobrania

Załączniki w formacie doc do pobrania

UWAGA - informacja dla wykonawcówOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 10.09.2019
Podpisał: Agata Lipska
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 2 854