RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_41

Rawa Mazowiecka: Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Szkoła dla rynku pracy i Dobry zawód to skarb realizowanych przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Numer ogłoszenia: 305300 - 2014; data zamieszczenia: 13.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46,
96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie,
tel. 46 815 41 41,
faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawa-kopernik.pl I.

********************************

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  3. Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik 2 - oferta
  5. Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy
  6. Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy
  7. Załącznik 5 - formularz cenowy
  8. Załącznik 6 - projekt umowy

Załączniki w formacie doc do pobraniaOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 13.09.2014
Podpisał: Ewa Kawałek
Dokument z dnia: 13.09.2014
Dokument oglądany razy: 3 962