RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.06.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie załączników w formacie pdf i docx

Ogłoszenie_37

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 , 96-200 Rawa Mazowiecka Tel. 46 81 54 141

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony na wynajem stołówki z zapleczem kuchennym i wyposażeniem przy internacie Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Koprpernika w Rawie Mazowieckiej na okres 3 lat z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.

Wykaz lokali został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 08.05.2014r. do dnia 28.05.2014 r. w budynku Zespołu Szkół-CEZiU w Rawie Maz, ul. Zwolińskiego 46 oraz na stronie www.bip.rawa-kopernik.pl

 1. Cena miesięcznej stawki za najem ogrzewanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem znajdujących się na parterze budynku internatu o łącznej powierzchni najmu 212,5m2 wynosi nie mniej niż 3700,00zł /słownie: trzy tysiące siedemset zł / brutto miesięcznie.
 2. Cena miesięcznej stawki za najem nieogrzewanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem znajdujących się poniżej parteru/piwnice/ o łącznej powierzchni najmu 98,74m2 wynosi nie mniej niż 680,00zł/ słownie: sześćset osiemdziesiąt zł/brutto miesięcznie. Pisemne oferty należy składać do dnia 14.07.2014 r. do godziny 9.00 w sekretariacie ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2014r.o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe Warunki Przetargu /SWP/ wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania ze strony : www.bip.rawa-kopernik.pl

 1. Szczegółowe Warunki Przetargu
 2. Załączniki do Szczegółowych Warunków Przetargu:
  1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
  2. Załącznik Nr 2 - wzór umowy
  3. Załącznik Nr 3 - o dokonaniu wizji lokalnej przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik Nr 4 – oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy bez zastrzeżeń
  5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  6. Załącznik Nr 6 – wykaz powierzchni pod wynajem
  7. Załącznik Nr 7 – wykaz wyposażenia

  Dyrektor ZS-CEZiU Rawa Maz, dnia 09 czerwca 2014 r. Radosław KaźmierczakOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 11.06.2014
Podpisał: Radosław Kaźmierczak
Dokument z dnia: 11.06.2014
Dokument oglądany razy: 6 227