RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_36

Rawa Mazowiecka: świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Numer ogłoszenia: 166844 - 2014; data zamieszczenia: 17.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

 1) NAZWA I ADRES:

 Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawa-kopernik.pl I.

 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny: zespół szkół.

********************************

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  3. Załącznik 1 - oferta
  4. Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy
  5. Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy
  6. Załącznik 4 - projekt umowy
  7. Załącznik 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  8. Załącznik 6 - wykaz osób
  9. Załącznik 7 - wykaz usług

Załączniki w formacie doc do pobraniaOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 17.05.2014
Podpisał: Ewa Kawałek
Dokument z dnia: 17.05.2014
Dokument oglądany razy: 4 031