RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_35

Dyrektor Zespołu Szkół- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. nr 102 z 2010r poz.651 z późniejszymi zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych znajdujących się na terenie ZS-CEZiU przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Rawskiego na którą ustanowiono Trwały Zarząd na rzecz ZS-CEZiU.załącznik - wykaz lokaliOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 08.05.2014
Podpisał: Barbara Bogusz
Dokument z dnia: 08.05.2014
Dokument oglądany razy: 6 699