RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie zajęć zawodowych w zawodzie technik mechatronik według systemu modułowego, dla 2 grup uczniów z ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Numer ogłoszenia: 269982-2011 data zamieszczenia: 02.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. załącznik1
  4. załącznik2
  5. załącznik3
  6. załącznik4Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 02.09.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 02.09.2011
Dokument oglądany razy: 6 646