RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie klubów zainteresowań -zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych, prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu realizowanych w ramach projektu „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej


Numer ogłoszenia: 261718-2011
data zamieszczenia: 26.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. załącznik1
  4. załącznik2
  5. załącznik3
  6. załącznik4Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 26.08.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 26.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 056