RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć zawodowych, dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego i matematyki, dodatkowych zajęć z języka niemieckiego oraz dodatkowych zajęć sportowych w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej

Numer ogłoszenia: 262090- 2011 data zamieszczenia:26.08.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. załącznik1
  4. załącznik2
  5. załącznik3
  6. załącznik4Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 26.08.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 26.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 189