RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Transport uczniów na zajęcia zawodowe, wycieczki, oraz staże zagraniczne w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr ogłoszenia 247660-2011 Data ogłoszenia: 17.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. treść przetargu
 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. załącznik1
 4. załącznik2
 5. załącznik3
 6. załącznik4
 7. załącznik5
 8. załącznik6
 9. załącznik7
   


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 17.08.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 17.08.2011
Dokument oglądany razy: 3 997