RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:


Rawa Mazowiecka:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i umożliwieniem pracy w sieci, sprzętu multimedialnego, wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik oraz mebli w ramach projektów: „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” i Mechatronik zawód przyszłości” realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Nr ogłoszenia: 168302 - 2011 Data ogłoszenia: 21.06.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. załącznik1
  4. załącznik2
  5. załącznik3
  6. załącznik4
  7. załącznik5
  8. załącznik6


     


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 21.06.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 21.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 596