RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_10

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M.Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Maz Tel/fax 46 815 41 41

O G Ł A S Z A

II ofertowy przetarg nieograniczony  na wynajem lokali do prowadzenia kuchni i stołówki przy internacie Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Maz, wraz z wyposażeniem, na okres 3 lat.


Wykaz lokali został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 27.01.2011 r do dnia 16.02.2011 r.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu została obniżona o 30% i wynosi:

Dla lokali znajdujących się na parterze budynku internatu: 1978,38 zł + VAT
Dla lokali znajdujących się poniżej parteru/piwnice/: 384,10 zł + VAT


Pisemne oferty należy składać do dnia 22.06.2011 r. do godz 10.00 w sekretariacie Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M.Kopernika w Rawie Maz, ul. Zwolińskiego 46.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2011 r. w Sali nr 4 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.


Dokumenty do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki przetargu
  2. Załączniki do Szczegółowych Warunków Przetargu:Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 25.05.2011
Podpisał: Radosław Kaźmierczak
Dokument z dnia: 25.05.2011
Dokument oglądany razy: 4 226