RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Rawa Mazowiecka: Dostawa (zakup) podręczników w ramach projektu „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr ogłoszenia Data ogłoszenia:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. załącznik1
  4. załącznik2
  5. załącznik3
  6. załącznik4
  7. załącznik5

 Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 29.04.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 29.04.2011
Dokument oglądany razy: 6 880