RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:


Transport uczniów uczestniczących w wycieczkach dydaktycznych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10

Nr ogłoszenia 86646-2011 Data ogłoszenia 20.04.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. załącznik1
  4. załącznik2
  5. załącznik3
  6. załącznik4
  7. załącznik5
  8. załącznik6
  9. załącznik7Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 21.04.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 21.04.2011
Dokument oglądany razy: 4 206