RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie podpunktu \"specyfikacja istotnych warunków zamówienia\"

Ogłoszenie_5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Rawa Mazowiecka: Dostawa (zakup) podręczników w ramach projektu „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr ogłoszenia 56148-2011
Data ogłoszenia: 28.03.2011 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. załącznik1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  3. załącznik2
  4. załącznik3
  5. załącznik4
  6. załącznik5
  7. załącznik6Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 28.03.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 28.03.2011
Dokument oglądany razy: 4 262