RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawka błędu w pozycji: autor dokumentu

Ogłoszenie_4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 kursów, ukierunkowanych na podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia, dla uczestników projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10

Nr ogłoszenia 42350-2011

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. załącznik 1
  4. załącznik 2
  5. załącznik 3
  6. załącznik 4
  7. załącznik 5

 Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 12.03.2011
Podpisał: Ewa Kawałek
Dokument z dnia: 12.03.2011
Dokument oglądany razy: 4 812