RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie_1

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 46
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 815 41 41

ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na wynajem lokali do prowadzenia kuchni i stołówki przy internacie Zespołu Szkół-CEZiU w Rawie Maz, wraz z wyposażeniem, na okres 3 lat.

 
Wykaz lokali został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 27.01.2011r. do dnia 16.02.2011 r.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 4151,00 zł brutto miesięcznie .

Pisemne oferty należy składać do dnia 01.04.2011 roku do godziny 1000 w sekretariacie Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej im M.Kopernika w Rawie Maz, ul.Zwolińskiego 46.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2011 roku o godzinie 1400 w Sali nr 4 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

________________________________________
Dokumenty do pobrania:

  1. Szczegółowe Warunki Przetargu
  2. Załączniki do Szczegółowych Warunków Przetargu:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1a – o dokonaniu wizji lokalnej przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy bez zastrzeżeń

Załączniki nr 4 – wykaz powierzchni pod wynajem

Załącznik nr 5 - wykaz wyposażenia 

 Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 03.03.2011
Podpisał: Radosław Kaźmierczak
Dokument z dnia: 03.03.2011
Dokument oglądany razy: 8 504