zaloguj się   
SmodCMS

Dobry zawód to skarb

Witaj na stronie
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

Szkoła nasza realizuje projekt:

"Dobry zawód to skarb"

Projekt oraz strona współfinansowany
przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W roku szkolnym 2014/2015 szczególnie zachęcamy
 do nauki w klasach wspartymi środkami unijnymi

   

więcejinformacji w dziale kierunki kształcenia

 


Czas realizacji: 1.04.2013 – 31.03.2015
 Wnioskodawca: Powiat Rawski/ZS-CEZiU

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 46
tel. 46 815 4141
 http://dzts.rawa-kopernik.pl/
email: projekty-zsceziu@wp.pl