zaloguj się   
SmodCMS

Kompetencje dla przyszłości

Witaj na stronie
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

Szkoła nasza realizuje projekt:

"Kompetencje dla przyszłości"

Projekt oraz strona współfinansowany
przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Czas realizacji: 1.01.2013 – 30.06.2014
 Wnioskodawca: Powiat Rawski/ZS-CEZiU

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 46
tel. 46 815 4141
http://kdp.rawa-kopernik.pl/
email: projekty-zsceziu@wp.pl