zaloguj się   
SmodCMS

Rekrutacja 2020/2021

  
Podanie do szkoły na rok 2020/2021

 • podanie doc
 • podanie pdf
 • podanie doc
 • podanie pdf
 •  

  Harmonogram rekrutacji

  • od 15 czerwca2020r. do 10 lipca 2020 r.do godz. 15.00
   • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
  • od 26 czerwca2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
   • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • 12 sierpnia 2020r.
   • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  • od 13 sierpnia do 18 sierpnia2020 r. do godz. 15.00
   • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 19 sierpnia2020r. - do godz. 14.00
   • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   

    Skierowania na badania lekarskie - technikum

 • technik informatyk
 • technik budownictwa
 • technik handlowiec
 • technik hotelarz
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 •   Skierowania na badania lekarskie - Branżowa Szkoła I stopnia
 • elektryk
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • sprzedawca
 • kucharz
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer
 • hydraulik
 • kelner
 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • operator obrabiarek skrawających