zaloguj się   
SmodCMS

Technik mechatronik

MECHATRONIK – czy to jest zawód dla Ciebie?

 • W tym roku kończysz gimnazjum i masz dylemat co do wyboru kierunku w szkole?
 • Masz dobre oceny z przedmiotów ścisłych ?
 • Jesteś ambitny i chcesz podjąć się wyzwanie, jakim jest nauka w kierunku technik mechatronik?
 • Umiesz pracować w grupie ?
 • Interesuje Cię automatyka przemysłowa i sterowniki PLC ?  
 • Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód a w przyszłości dobrze płatną pracę ?

Obserwuj informacje ukazujące się na stronie http://efs1.rawa-kopernik.pl/
W Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej planowane jest utworzenie w roku szkolnym 2011/2012 klasy
o kierunku technik mechatronik.
Mechatronika jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się nowoczesnych dziedzin techniki.


Mechatronika to połączenie mechaniki, elektroniki, programowania i informatyki, jest to jakby rozszerzona robotyka.
Mechatronika stwarza szansę nie tylko uczłowieczenia maszyn, ale również zmienia sposób myślenia i podejścia do zagadnień techniki i co najważniejsze do nauczanie nowych technologii i podejścia do zdobywania wiedzy i umiejętności


W wyniku kształcenia w zawodzie technik mechatronik będziesz umieć między innymi:

 1. czytać i analizować dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych 
 2. opracowywać dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. obliczać parametry charakteryzujące urządzenia i systemy mechatroniczne;
 4. wykonywać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretować ich wyniki;
 5. dobierać materiały i narzędzia do montażu oraz obsługi urządzeń i systemów
  mechatronicznych;
 6. dobierać zespoły, podzespoły oraz elementy urządzeń i systemów
  mechatronicznych;
 7. przygotowywać do montażu zespoły, podzespoły i elementy urządzeń i systemów
  mechatronicznych;
 8. nastawiać parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
 9. sprawdzać poprawność działania elementów, podzespołów, modułów urządzeń i systemów mechatronicznych;
 10. instalować i obsługiwać systemy sieciowe transmisji danych stosowane w mechatronice;
 11. instalować i użytkować oprogramowanie niezbędne do pracy urządzeń i systemów mechatronicznych;
 12. instalować urządzenia mechatroniczne;
 13. montować i demontować urządzenia i systemy mechatroniczne;
 14. uruchamiać oraz wyłączać urządzenia i systemy mechatroniczne;
 15. projektować urządzenia i systemy mechatroniczne;
 16. programować urządzenia i systemy mechatroniczne;

Już obecnie produkty mechatroniczne otaczają nas coraz szerzej nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu prywatnym: od sprzętu medialnego, komputerowego i gospodarstwa domowego rozpoczynając, a na nowoczesnej inżynierii medycznej, obrabiarkowej, robotycznej i transportowej kończąc.

Produkty mechatroniki powinny cechować się wielofunkcyjnością, elastycznością
i konfigurowalnością, adaptacyjnością i prostotą obsługi. Przedmiotem zastosowań mechatroniki jest między innymi wytwarzanie:

 • układów sterowania pojazdami
 • nowoczesnych zabawek
 • zaawansowanych urządzeń powszechnego użytku oraz elektroniki użytkowej
 • urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych
 • obrabiarek sterowanych numerycznie
 • aparatury medycznej
 • mikrosystemów

Praca czeka na Ciebie w zakładach produkcyjnych, usługowych, zakładach naprawczych oraz w innych zakładach związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, na stanowiskach: operatora, montera, konserwatora, pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika izby pomiarów lub pracownika sprzętu AGD.