zaloguj się   
SmodCMS

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH jest zawodem, który stwarza warunki pogłębiania wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących oraz zdobywania wiadomości z następujących przedmiotów zawodowych:

 • Zasady żywienia
 • Technologia gastronomiczna
 • Marketing w gastronomii
 • Rachunkowość i finanse w gastronomii
 • Obsługa konsumenta
 • Technika pracy biurowej
 • Ekonomia i organizacja gastronomii
 • Język obcy zawodowy

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo dojrzałości oraz po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego dyplom zawodowy technika organizacji usług gastronomicznych.

Po ukończeniu nauki absolwent wykazuje się następującymi umiejętnościami:

 • Projektuje i organizuje wnętrza sal konsumpcyjnych, wyposaża je
 • Prawidłowo obsługuje konsumenta
 • Sporządza podstawowe potrawy i napoje z różnych grup produktów
 • Samodzielnie posługuje się komputerem
 • Posługuje się w mowie i piśmie, co najmniej jednym z podstawowych języków obcych

W przyszłej pracy technik żywienia i usług gastronomicznych będzie zajmował się wszystkimi czynnościami związanymi z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich typach zakładów gastronomicznych.


Przedmioty rozszerzone język polski,
Praktyka zawodowa 4tyg.w klasie II i 8 tygodni w kl. III i 4 tyg. w IV klasie W trakcie nauki szkoła organizuje kurs barmański. Możliwość odbywania praktyki zawodowej za granicą.