zaloguj się   
SmodCMS

Technik ochrony środowiska

  Technik ochrony środowiska – ma możliwości zatrudnienia w

 • organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska albo oddziały terenowe,
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych,
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp. • miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, 
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych,
 • pracowniach biur projektowych,  
 • zakładach z nowoczesnymi procesami w zakresie odnawialnych źródeł energii,

Predyspozycje zawodowe:

 • świadomość ekologiczna,
 • zainteresowanie nowymi technologiami,
 • umiejętność pracy w zespole.uzdolnienia techniczne i manualne,
 • sprawność fizyczna,
 • koncentracja,
 • analityczny umysł,
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy,
 • komunikatywność,

Nasze Technikum Ochrony Środowiska ponieważ:

 • wyjeżdżamy na zieloną szkołę w atrakcyjne przyrodniczo i krajoznawczo miejsca np. Grecja, Włochy, itp.
 • w Polsce odwiedzamy Parki Narodowe, kopalnie węgla brunatnego w Bełchatowie, i inne związane ze środowiskiem miejsca,
 • zbieramy odpady i je segregujemy – np. baterie, płyty, zużyte telefony komórkowe, itp.
 • organizujemy konkursy podczas których poszerzamy wiedzę i doskonalimy umiejętności – pt. „Fauna i flora Polski”, Szkolny Konkurs Ekologiczny,
 • obchodzimy uroczystości ekologiczne „Dzień Ziemi”, „Dzień Wody”,
 • sadzimy drzewka,
 • porządkujemy teren szkoły podczas akcji „Sprzątanie świata”,
 • przeprowadzamy doświadczenia laboratoryjne i badamy środowisko z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,
 • korzystamy z podręczników i opracowań dostępnych w bibliotece szkolonej oraz zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej,
 • rozszerzony język obcy pomoże Ci w przyszłej karierze zawodowej,
 • mamy sympatyczną kadrę nauczycielską zarówno z przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych,
 • pomożemy Ci przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

BĄDŹ EKO i PRZYJDŹ DO NAS, To zawód przyszłości

Serdecznie zapraszamy !!!

Zawód : Technik ochrony środowiska Symbol : 325511

Kwalifikacje w tym zawodzie to:

 • R.7. Ocena stanu środowiska
 • R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska,

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM:

 • Monitoring środowiska,
 • Ochrona wód
 • Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem,
 • Gospodarka odpadami i ochrona gleb,
 • Język obcy zwodowy,
 • Działalność gospodarcza,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM:

 • Rysunek techniczny,
 • Pracownia ochrony środowiska,
 • Laboratorium badania komponentów środowiska,
 • Technologia informacyjna w kształceniu zawodowym,

ORAZ PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WRAZ Z JĘZYKIEM OBCYM.